Kompetensförsörjning

Idag är det en nationell utmaning att hitta arbetskraft med rätt kompetens. I Eksjö kommun arbetar vi, och eftersöker ständigt nya sätt, för att bidra till kompetensförsörjningen.

Arbetet med kompetensförsörjning är brett och Eksjö kommun försöker ständigt hitta nya sätt för att bidra till försörjningen av arbetskraft till det lokala näringslivet. Det kan handla om att introducera de lokala branscherna tidigt för den yngre målgruppen, att skapa och söka relevanta projekt som kan stödja processen eller att ansöka om relevanta vuxenutbildningar.

Arbetet genomförs både i egen regi och i samarbete med andra kommuner, myndigheter, organisationer och företag för att stärka regionens näringsliv och attraktionskraft.

Utbildning

Dialog genomförs regelbundet med det lokala näringslivet för att undersöka vilka kompetenser och färdigheter som efterfrågas hos framtida arbetstagare.

I Eksjö tillhandahåller Campus i12 yrkeshögsekoleutbildningar och Vux i12 olika yrkesutbildningar. Utbildningsanordnare har regelbunden kontakt med de branscher inom de områden utbildningarna omfattar. Läs mer under Kompetensutveckling.

På pendlingsavstånd finns Jönköpings universitet och via Nässjö centralstation kan man ta sig till både Linköpings universitet och Linnéuniversitetet i Växjö.

Bild på elever som arbetar med dator och bygger minihus.

Jobb- och framtidsmässan

Eksjö, Vetlanda, Sävsjö och Nässjö kommuner och dess näringslivsbolag har i ett samarbete startat Jobb- och framtidsmässan. Här möter besökarna det deltagande näringslivet, utbildningsanordnare och kommuner. Besökare, arbetssökande och gymnasieelever besöker mässan för att hitta inspiration för framtida eller nya yrkesval genom att mötas och nätverka med lokala företag och utbildningsanordnare.

Mässan genomförs under våren och är på så vis en bra mötesplats att träffa potentiella sommarvikarier. Du kan läsa mer på Jobb- och framtids webbplats. Länk till annan webbplats.

Jobb- och utbildningsmässan i Olsbergs Arena, 2019.

Praktikplatser i utbildning

I många utbildningar ingår arbetsplatsförlagd studietid som bland annat kallas:

  • LIA (lärande i arbete)
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande)
  • VFU (verksamhetsförlagd undervisning).

Alla yrkesutbildningar från gymnasiet till högskoleutbildningar betraktar praktiken som en viktig del i utbildningen. Här får den studerande omvandla sina teoretiska kunskaper till praktisk erfarenhet. Här finns möjligheter för näringslivet att hitta värdefulla kompetenser och potentiella framtida arbetstagare. Du kan läsa mer om vilka utbildningar som genomförs i Eksjö under Kompetensutveckling.

Kontakt

Näringslivsenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Kompetensförsörjning

Idag är det en nationell utmaning att hitta arbetskraft med rätt kompetens. I Eksjö kommun arbetar vi, och eftersöker ständigt nya sätt, för att bidra till kompetensförsörjningen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.