Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Brandsäkerhet

Det finns mycket du kan göra för att minska risken för bränder. Här kan du bland annat läsa om brandskydd i hemmet, eldning utomhus samt vad som gäller för majbrasor och fyrverkerier.

En brand kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker som du värdesätter. Det vanligaste är att bostadsbränder startar vid matlagning eller eldning i eldstad. De flesta dödsbränder inträffar under natten och orsakas ofta av sängrökning, ett kvarglömt ljus eller elfel. 

Eldning utomhus

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. I begreppet bioavfall ingår förutom livsmedels- eller köksavfall (även kallat matavfall) också trädgårds- eller parkavfall. De nya bestäm­melserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska material­återvinnas.

De nya bestämmelserna innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral, eller samlas in av kommunen. I praktiken innebär detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.

De nya förutsättningarna gäller inte bara för privatpersoner, utan också trädgårds- eller parkavfall från olika verksamheter och de gäller i hela kommunen. Om det handlar om kommunalt avfall ska avfallet tas omhand av kommunen, i annat fall ansvarar verksamhetsutövaren för att det tas omhand på rätt sätt.

Möjlighet att söka dispens

Det finns möjlighet att söka dispens från förbudet hos myndighetsnämnden i Eksjö kommun. Dispensansökan är en prövning och för den utgår timavgift enligt fastställd taxa. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter om eldningen som krävs för att nämnden ska kunna pröva frågan.

Bestämmelserna om eldning av trädgårdsavfall gäller även eldar vid exempelvis Valborgsfiranden. 2024 års redan planerade Valborgsfiranden som har sökt tillstånd för att anordna en offentlig tillställning kommer att hanteras i särskild ordning

Mer information

För mer information om bestämmelserna, se Naturvårdsverkets webbplats:

Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten Länk till annan webbplats.

För mer information om hur trädgårdsavfall antingen kan lämnas till kommunens återvinningscentral eller hämtas av kommunen genom abonnemang av kärl särskilt avsett för trädgårdsavfall, se Eksjö Energis webbplats:

Trädgårdsavfall - Eksjö Energi Länk till annan webbplats.

Frågor

För frågor kring hantering av trädgårdsavfall samt frågor om dispens, kontakta miljöenheten på 0381-360 00 eller samhallsbyggnad@eksjo.se

Släng inte trädgårdsavfall i skogen

Tänk också på att inte är tillåtet att slänga trädgårdsavfallet i skog och mark utanför din fastighet, som exempelvis tillhör kommunen eller annan fastighetsägare.

Majbrasor

Nya regler kring eldning av trädgårdsavfall gäller även majbrasor

Det finns möjlighet att söka dispens från förbudet hos myndighetsnämnden i Eksjö kommun. Dispensansökan är en prövning och för den utgår timavgift enligt fastställd taxa. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter om eldningen som krävs för att nämnden ska kunna pröva frågan.

Bestämmelserna om eldning av trädgårdsavfall gäller även eldar vid exempelvis Valborgsfiranden. 2024 års redan planerade Valborgsfiranden som har sökt tillstånd för att anordna en offentlig tillställning kommer att hanteras i särskild ordning.

Brandrisk

Upplysningar om brandrisk lämnas dagligen av SMHI.

SMHI, brandrisk Länk till annan webbplats.

Upplysning om eldningsförbud och regler för bränning lämnas också av SOS Alarms telefonsvarare, telefon 036-16 85 22.

Ytterligare prognoser om spridnings- och antändningsrisk finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

MSB har en app "Brandrisk ute". I appen får du:

 • Koll på brandrisken där du befinner dig.
 • Koll på om det råder eldningsförbud.
 • Råd om hur du eldar och grillar på ett säkert sätt.

Mer information om appen och hur du laddar ner "Brandrisk ute" Länk till annan webbplats.

Ökad brandrisk vid eldning i eldstad inomhus

Var försiktig när du eldar i kaminer och kakelugnar under vintern. De flesta kaminer är inte dimensionerade för att användas i syfte att värma upp en hel bostad. Om det eldas i för stor omfattning riskerar det att leda till fler bränder. Se över din eldstad, kontrollera att den har genomgått brandskyddskontroll, är sotad, och godkänd för bruk.

Så eldar du rätt

 • Elda alltid med torr ved.
 • Elda med rätt lufttillförsel. När elden tänds behövs rikligt med luft och då kan du ha luckan lite öppen. När elden tagit sig, stäng luckan men se till så att lufttillförseln fortfarande är god. När elden har kommit igång kan du sänka lufttillförseln lite, men pyrelda inte.
 • Det är inte tillåtet att elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande.
 • Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och det kan orsaka brand.
 • Elda max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning, och låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den.
 • Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock. Glöden kan finnas kvar i två dygn. Använd sedan i trädgården eller släng som restavfall i försluten påse.
 • Eldar du mer en vinter än tidigare år kan det medföra att du behöver tätare sotning. Eldar du mer än en kubikmeter så ska sotning göras varje år.

Att elda medför också hälsorisker läs mer om hur du eldar med hänsyn till andra.

Brandskydd i hemmet

En brand kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker som du värdesätter. Det vanligaste är att bostadsbränder startar vid matlagning eller eldning i eldstad. De flesta dödsbränder inträffar under natten och orsakas ofta av sängrökning, kvarglömt ljus eller elfel.

Om en brand skulle bryta ut är en brandvarnare en bra hjälp. Den upptäcker röken tidigt och varnar dig så du kan släcka branden eller ta dig ut. Det är bra om du även har en pulversläckare och en brandfilt hemma.

På Din säkerhet kan du få många tips, råd och kunskap om hur du kan skydda dig mot brand.

Skydda dig mot brand, Din säkerhets webbplats Länk till annan webbplats.

Brandfarliga vätskor i hemmet

Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv – som bränslen, lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckshändelser sker. För dig som vill lära dig mer om brandfarliga vätskor och hur du kan använda och förvara dem på ett säkert sätt har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram en broschyr. 

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö. Länk till annan webbplats.

Brandskyddskontroll och sotning

Den största anledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid rengöring tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Det är kommunen som ansvarar för rengöring- och brandskyddskontroll.

Läs mer om Brandskyddskontroll och sotning

Grillning i Gamla stan

Räddningstjänsten avråder från att använda kolgrill i Gamla stan, Eksjö. Vill du ändå grilla använd gasolgrill eller elgrill i stället.

Fyrverkerier

Både tama och vilda djur skräms av fyrverkerier. Förutom att fyrverkeripjäser skräpar ner kan de dessutom innehålla tungmetaller som bly, kvicksilver och kadmium som sprids rakt ut i mark och vatten.

Vill du ändå fira nyår med fyrverkeri är det viktigt att tänka på att skjuta upp fyrverkerier i områden med lite djurliv och fråga efter miljömärkta fyrverkerier hos handlarna. Eller besök ett offentligt fyrverkeri. För att köpa, inneha och använda fyrverkerier ska du ha fyllt 18 år.

Förbud mot fyrverkeri i centrala Eksjö – området utökat

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna är det helt förbjudet med fyrverkerier (pyrotekniska varor) i centrala Eksjö. Området gällde tidigare endast Gamla stan, men efter ett beslut i kommunstyrelsen den 11 oktober 2022 har området utökats. Förbudet för pyrotekniska varor i Eksjö stad gäller för området från Sankt Lars kyrkogård i norr till stationsområdet i söder samt av Västerlånggatan i väster till Regementsgatan i öster.

Karta över centrala Eksjö som visar var det är förbud mot att skjuta fyrverkerier.

Tillstånd

Enligt ordningslagen krävs i övrigt ofta tillstånd från polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor. Om en stor mängd fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område eller om mycket folk är i närheten kan tillstånd krävas, läs mer på Polismyndighetens webbplats.

Raketer med styrpinne

 • Det behövs tillstånd från kommunen för användning av explosiv vara.
 • Genomgången B- eller C-utbildning hos en av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, godkänd utbildningssamordnare.

Kontakt

Räddningstjänsten

Besök:

Västerlånggatan 21

Post:

575 32 Eksjö

Telefon:

0381-368 81

E-post:

raddningstjansten@eksjo.se

Fax:

0381-132 95

Sidan senast uppdaterad:

Brandsäkerhet

Det finns mycket man kan göra för att minska risken för bränder. Här kan du bland annat läsa om brandskydd i hemmet, eldning utomhus samt vad som gäller för majbrasor och fyrverkerier.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.