Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Bidrag till organisationer och föreningar

Är du med och driver en brukarorganisation eller intresseförening inom social verksamhet? Då har ni möjlighet att söka bidrag för både lokal- och verksamhetskostnader.

Föreningsbidrag följer den politiska viljeinriktningen att stödja föreningar som bidrar med aktiviteter riktade till människor inom social verksamhet.

Syftet med bidraget är att stödja möjligheter till att stimulera medborgarnas engagemang, bidra till en meningsfull fritid, motverka ensamhet och ohälsa och därmed öka människors fysiska, psykiska och sociala hälsa. Bidrag kan sökas både för lokalbidrag och för verksamhetsbidrag.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober varje år.

Kontakt

Sociala sektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Bidrag till organisationer och föreningar i Eksjö kommun

Är du med och driver en brukarorganisation eller intresseförening inom social verksamhet? Då har ni möjlighet att söka bidrag för både lokal- och verksamhetskostnader.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.