Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Anhörigstöd och frivilligverksamheten

Eksjö kommun erbjuder olika former av stöd till dig som stödjer eller vårdar en närstående. Kommunen samordnar och stöttar dig som ideellt vill utföra frivilliga insatser. Inom frivilligverksamheten finns också väntjänsten som frivilligt ställer upp för dig som behöver hjälp i vardagen.

Anhörigstöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning kan behöva få stöd för egen del, så kallat anhörigstöd. I Eksjö kommun finns olika former av stöd för dig som vårdar eller hjälper en vän eller släkting. Insatserna som din närstående kan få eller ansöka om kan ges som service eller efter beslut från biståndshandläggare.

Vill du ha mer information, ha råd och stöd eller dela med dig av synpunkter och erfarenheter kring att vårda en anhörig hemma? Då är du välkommen att kontakta kommunens anhörigsamordnare via kommunens kontaktcenter.

Anhörigcafé

Anhörigcafé är en mötesplats där du som anhörig kan träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Anhörigcafé finns på träffpunkt Elvings i Eksjö och på träffpunkt Bobinen i Mariannelund.

Anhörigcafé drivs av Eksjö kommun och på Bobinen även i samarbete med Röda Korset.

Anhörigcafé våren 2024


Träffpunkt Elvings, Apoteksgränd 2, Eksjö
Onsdagen den 24 januari, klockan 14–15.30
Onsdagen den 21 februari, klockan 14–15.30
Onsdagen den 20 mars, klockan 14–15.30
Onsdagen den 17 april, klockan 14–15.30
Måndagen 13 maj, klockan 14–15.30, sommaravslutning för dem som varit med under våren.

Träffpunkt Bobinen, Säterigatan 2, Mariannelund
Måndagen den 22 januari, klockan 14–15.30
Måndagen den 19 februari, klockan 14–15.30
Måndagen den 18 mars, klockan 14–15.30
Måndagen den 22 april, klockan 14–15.30
Måndagen 13 maj, klockan 14–15.30, sommaravslutning för dem som varit med under våren.

Har du frågor, kontakta
Inger Häll, anhörigsamordnare, telefon: 0381-362 53, e-post: inger.hall@eksjo.se

Anhöriggrupper

Anhöriggrupp – för anhöriga till personer som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning

I gruppen möter du andra personer som är i en situation som liknar din egen. Träffarna återkommer vid ett flertal tillfällen och utgångspunkten är gruppens egna behov och önskemål.

Önskar du delta i en anhöriggrupp är du välkommen att kontakta kommunens anhörigsamordnare eller demenssamordnare via kommunens kontaktcenter.

Anhöriggrupp – för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Vid sex tillfällen under våren 2024 kommer träffar att anordnas för dig som vill utbyta tankar, erfarenheter eller har frågor och funderingar.

Onsdagar klockan 17.30–19.00

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 13 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 12 juni

Vi träffas i Almgårdens konferensrum, Hägerflychtsgatan 4, Eksjö.

Inger Häll, anhörigsamordnare, Jürg Gisler, demens- och psykiatri­samordnare och Lena Strand, behandlare vid Eksjö kommun håller i träffarna.

För mer information kontakta:
Inger Häll, e-post: inger.hall@eksjo.setelefon: 0381-362 53

Förebyggande hembesök

Förebyggande hembesök erbjuds idag äkta makar, där någon av dem under året fyller 85 år. Syftet är att informera om anhörigstöd och annan hjälp som kan fås från kommunen.

Mer information om hembesöken kan fås av kommunens anhörigsamordnare som nås via kommunens kontaktcenter.

Träffpunkter

Kommunens träffpunkter för seniorer och anhöriga är mötesplatser som erbjuder stimulans och social gemenskap genom olika aktiviteter. På träffpunkterna kan du delta i aktiviteter, finna vänner, umgås under enklare former, känna samhörighet och få ett stöd i vardagen.

Om du vill kan du även, utifrån dina resurser, tillsammans med övriga vara delaktig i att utforma/driva träffpunkterna.

Digitala omsorgstjänster

Har du fiber via Eksjö Energi så finns det möjlighet att teckna omsorgstjänster privat, som exempelvis möjliggör tillsyn för en anhörig till enklare påminnelsestöd för dig själv. Läs mer om omsorgstjänster på Eksjö Energis webbplats Länk till annan webbplats.

Om du har fiber via en annan leverantör kontakta dem för att se om det finns möjlighet att teckna omsorgstjänster via dem.

Anhörigstöd som kräver biståndsbeslut

Följande insatser kan du som anhörig, som vårdar eller stödjer en närstående, ansöka om. Ansökan bedöms av biståndshandläggare på kommunens biståndsenhet. För hjälp med ansökan tar du kontakt med biståndsenheten via kommunens kontaktcenter.

Avlösning hemma

Du som vårdar en anhörig kan få avgiftsfri avlösning i hemmet under åtta timmar per månad av hemtjänsten.

Hemtjänst

Den du vårdar kan få hjälp från hemtjänsten med personlig omvårdnad, till exempel dusch och påklädning. Som anhörigvårdare kan du också få hjälp med att sköta hemmet eller få middagsmat hemsänd genom matdistribution.

Korttidsvistelse

Om du som vårdar en närstående behöver vila eller avlösning kan den du vårdar ansöka om att tillfälligt få vistas på en av kommunens korttidsplatser.

Växelvård

Växelvård innebär att den du vårdar erbjuds omvårdnad på en korttidsplats någon eller några veckor varje månad.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett larm kan öka tryggheten hemma. Det finns möjlighet att hyra larm till dig som anhörig som kan användas när du till exempel befinner dig i ett annat rum än den du vårdar.

Dagverksamhet och social aktivering

Dagverksamhet demens (Talgoxen) och dagverksamhet social (social aktivering) riktar sig till personer som bor kvar hemma. Syftet med dagverksamhet är att förlänga möjligheten till att bo kvar hemma genom att ge stöd till den du vårdar och dig som närstående.

Dagverksamhet social innebär:

 • att vi träffas i grupp, 4–6 personer, en dag i veckan.
 • möjlighet till sociala kontakter genom olika gemensamma aktiviteter, till exempel tipspromenader, frågesport, klurigheter, spel eller det som gruppen efterfrågar.
 • att vi fikar och äter lunch tillsammans. Lunchen distribueras från Snickaren eller Bobinen. Du betalar för lunch och fika.

Här träffas vi:
Bobinen i Mariannelund: måndagar klockan 10.00–15.00.
Telefon: 0381-369 61
Elvings i Eksjö, tisdagar klockan 10.00–14.30 och torsdagar klockan 10.00–14.30.
Telefon: 0381-421 87

Talgoxens dagverksamhet för personer med kognitiv nedsättning (demenssjukdom). finns på det särskilda boendet Marieberg. 
Dagverksamheten har öppet vardagar måndag till fredag klockan 10.00−16.00. Det finns personal på plats mellan 8.30−16.30.

Målet med dagverksamheten är att:

 • fokusera på gästernas möjligheter istället för begränsningar
 • erbjuda rätt typ av individanpassad aktivitet som syftar till att stärka gästernas självständighet
 • genom stimulans och stöd till gästerna och deras anhöriga öka möjligheten för gästen att bo kvar i eget boende.

På Talgoxen deltar personal och gäster gemensamt i diverse vardagsaktiviteter. Den som vill kan delta i matlagning, bakning, tidningsläsning, sittgymnastik, frågesport, promenader och sångstunder med mera. Vi pysslar också med blommor − både utomhus och inomhus.

Om våra gäster är intresserade så gör vi utflykter i närområdet. Med dessa aktiviteter hoppas vi att varje gästs resurser/önskemål ska tas tillvara på och leda till gemenskap och ökad trivsel på Talgoxen.

Talgoxens dagverksamhet: telefon: 0381-367 53
Enhetschef och anhörigsamordnare, telefon: 0381-362 53
Demenssamordnare, telefon: 0381-367 02
Adress: Rosenhagsgatan 8 i Eksjö (entrén på baksidan av Marieberg).

Frivilligverksamhet, väntjänst

Vill du utföra frivilliga insatser?

För dig som har en stund över och kan tänka dig att göra en insats finns möjligheten att ideellt utföra frivilliga insatser och/eller delta i väntjänsten. Du kan välja båda inriktningarna eller bara en. Du väljer själv hur mycket av din tid du vill dela med dig av. Genom frivilliga insatser kan du medverka till att skingra ensamhet och istället skapa gemenskap. En frivillig insats kan innebära att:

 • glädja en person genom besök
 • vara en resursperson på våra träffpunkter
 • vara behjälplig vid olika former av aktiviteter som äldreomsorgen arrangerar.

Den frivilliga insatsen är ett komplement till den ordinarie verksamheten inom kommunens äldreomsorg.

Om du vill kan du även, utifrån dina resurser, tillsammans med övriga vara delaktig i att utforma/driva träffpunkterna. Läs mer under rubriken "Anhörigstöd" på denna sida.

För mer information ta kontakt med samordnarna för aktivitet- och frivilligverksamheten via kommunens kontaktcenter.

Väntjänst

Behöver du hjälp i vardagen, vid till exempel läkarbesök, inköp eller promenader? Vill du baka något tillsammans med kommunens väntjänst så ställer de gärna upp.

Eksjö kommuns väntjänst ställer upp utan kostnad, frånsett eventuell ersättning för omkostnader beroende på uppdragets karaktär.

Vid beställning av väntjänst kontakta samordnare för väntjänsten.

Telefontid:
Tisdagar och torsdagar, klockan 10.00–11.00, telefon: 0381-421 86 eller 0381-421 85

Det går också att beställa väntjänst genom en e-tjänst:

Information om demens

Minnesstörningar kan vara vanligt, inte minst när man blir äldre. Det kan vara övergående men kan också vara första steget i en demenssjukdom. Demens är sjukliga förändringar i hjärnan och ingår inte i ett normalt åldrande.

Demens är ett samlingsnamn för en rad olika demenssjukdomar, till exempel alzheimerdemens, vaskulär demens, blanddemens, frontallobsdemens och lewybody demens. Demens kan yttra sig på olika sätt beroende på vilken del i hjärnan som är påverkad. Förutom minnessvårigheter kan till exempel svårigheter att genomföra vardagliga sysslor förekomma. Även språket, tidsuppfattningen och orienteringsförmågan kan påverkas.

För att diagnostisera en demenssjukdom eller upptäcka andra sjukdomar som påverkar minnet och de kognitiva förmågorna ska sjukvården kontaktas. Eksjö kommun och Region Jönköpings län samarbetar i ett demensteam för den enskildes bästa.

Stöd och hjälp

Som anhörig gör du ofta en ovärderlig insats för den du vårdar, och för samhället, och därför finns kommunalt stöd att få vid behov. När du eller den du vårdar behöver stöd och hjälp kan Eksjö kommun bistå med olika former av stöd. Det kan till exempel vara tolv timmars kostnadsfri avlösning per månad, dagverksamhet, trygghetslarm eller stöd av hemtjänst. Kommunen erbjuder även plats på särskilda boenden. Mer information finns under rubriken anhörigstöd.

Utbildning och träffar

Eksjö kommun erbjuder utbildning som ska vara till stöd för dig som anhörig. Det finns även en närståendegrupp där vi kan dela med oss om livssituationen för personer i liknande situation. Vi anordnar caféträffar för dig som anhörig till en person med demenssjukdom och kommunen har även en samtalsgrupp för de personer som drabbats av en demenssjukdom.

För mer information, kontakta demenssamordnaren telefon: 0381-367 02

Organisationer som informerar om demenssjukdomar

Stödgrupp

På sidan "Stöd och hjälp till barn och unga" under rubriken Öppenvård barn och unga hittar du information om Stödgruppen Diamanten. Stödgruppen riktar sig till barn mellan 7–12 år som lever i en familj med psykisk ohälsa och/eller missbruk eller som bor i ett familjehem eller liknande.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Anhörigstöd och frivilligverksamheten i Eksjö kommun

Eksjö kommun erbjuder olika former av stöd till dig som stödjer eller vårdar en närstående. Kommunen samordnar och stöttar dig som ideellt vill utföra frivilliga insatser. Inom frivilligverksamheten finns också väntjänsten som frivilligt ställer upp för dig som behöver hjälp i vardagen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.