Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Boendestöd för vuxna med psykisk ohälsa

Boendestöd är ett alternativ för dig med psykisk ohälsa som behöver stöd i ditt hem och i din vardag.

Syftet med boendestöd är att hjälpa dig till ett självständigt liv vilket består av både socialt och praktiskt stöd i din vardag. Stödet ska utveckla dina egna förmågor och på så sätt skapa förutsättningar till en fungerande tillvaro.

Stödet utförs tillsammans med dig, utifrån dina behov, ork och förmåga. Detta för att öka din delaktighet och självständighet.

Exempel på stöd

  • motivations- och aktiveringshjälp
  • pedagogiskt stöd
  • psykosocialt stöd
  • trygghetsskapande insatser
  • deltagande i samhällslivet
  • socialt nätverk

Boendestöd är kostnadsfritt och kan fås efter beslut från socialsekreterare.

Kontakt

Biståndsenheten

Besök:

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, Biståndsenheten, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Detta gäller alla handläggare. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Fax:

0381-366 50

Sidan senast uppdaterad:

Boendestöd för vuxna med psykisk ohälsa i Eksjö kommun

Boendestöd är ett alternativ för dig med långvarig psykisk ohälsa som är i behov av stöd i ditt hem och i din närmiljö.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.