Kommunprogram 2020–2023

Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas.

Utifrån kommunprogrammet ska styrning/ledning och planering av verksamheterna ske på både kort och lång sikt. Programmet har även en betydande roll i det årliga budgetarbetet, samt i uppföljningen av kommunens resultat. Kommunprogrammet gäller för hela kommunkoncernen, det vill säga de kommunala bolag och förvaltningens verksam­heter som kommunen består av.

Kommunprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 24 oktober 2019.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Kommunprogram för Eksjö kommun 2020-2023

Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.