Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Kommunprogram

Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas.

Utifrån kommunprogrammet ska styrning/ledning och planering av verksamheterna ske på både kort och lång sikt. Programmet har även en betydande roll i det årliga budgetarbetet, samt i uppföljningen av kommunens resultat. Kommunprogrammet gäller för hela kommunkoncernen, det vill säga de kommunala bolag och förvaltningens verksam­heter som kommunen består av.

Kommunprogram 2020-2023

Kommunprogrammet för 2020-2023 godkändes av kommunfullmäktige den 24 oktober 2019.

Kommunprogram 2024-2027

Kommunprogrammet för 2024-2027 godkändes av kommunfullmäktige den 21 september 2023.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Kommunprogram för Eksjö kommun 2020-2023

Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.