Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Allmänna val

I Sverige är det val till riksdag, region- och kommun­fullmäktige var fjärde år. Var femte år är det val till Europaparlamentet då röstar man om vilka kandidater som ska representeras i Europa­parlamentet.

Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet av det allmänna valet och val till Europaparlamentet i Eksjö kommun.

Val till Europaparlamentet

Den 9 juni 2024 var det EU-val i Sverige.

Det slutliga resultatet i EU-valet för Eksjö kommun Länk till annan webbplats. finns på Valmyndighetens webbplats.

Rösträtt och röstlängd

Vem har rätt att rösta i EU-valet

Du har rösträtt till Europaparlamentsvalet om du är:

 • 18 år senast på valdagen
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Mer information om rösträtt och röstlängd hittar du på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort

Du som är röstberättigad kommer att få ett röstkort ett par veckor före valdagen med posten. Om du har anmält en särskild postadress hos Skatteverket skickas ditt röstkort dit, annars till din folkbokföringsadress.

På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

Väljer du att rösta på valdagen är du välkommen till den lokal som står angiven på ditt röstkort eller i en lokal för förtidsröstning.

Du måste alltid ha röstkortet med dig för att förtidsrösta eller för att rösta på institution. Om du saknar ett röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunen eller länsstyrelsen.

Kontrollera att uppgifterna på ditt röstkort stämmer

Är något fel eller har du förlorat ditt kort? Har du andra frågor? Kontakta kommunens kansliavdelning, 0381-360 70 eller via mejl valkansli@vals.se.

Detta nummer kan du ringa både under förtidsröstningen och valdagen och du har frågor.

Valdistrikt och vallokaler

I Eksjö kommun finns elva valdistrikt. Uppgift om vilket distrikt du tillhör och i vilken lokal du ska rösta, finns angivet på ditt röstkort.

Samtliga vallokaler i kommunen är öppna klockan 8.00–21.00 på valdagen.
Ta med röstkort och id-handling till röstlokalen!

Valdistrikt och vallokal


Eksjö

Sjöängen/Prästängen med flera, Linnéskolans matsal
Regementsgatan 13
575 31 Eksjö

Norrtull, Norrtullskolans matsal
Rolandsdammsvägen 2
575 34 Eksjö

Gamla stan med flera, Eksjö museum (röda längan)
Österlånggatan 31
575 31 Eksjö

Grevhagen, Grevhagsskolans matsal
Grevgatan
575 38 Eksjö

Blåsippan, Blåsippans förskola
Blåsippevägen 1
575 37 Eksjö

Kvarnarp, Jordgubbsbackens förskola
Örtagårdsgatan 1
575 80 Eksjö

Kaffekullen med landsbygd, Snäckans matsal
Storegårdsgatan
575 31 Eksjö

Hult

Församlingshemmet
Kyrkbyvägen, Hult

Höreda/Mellby

Höreda skolans gymnastiksal
Torsjövägen, Höreda

Ingatorp/Hjältevad

Församlingshemmet
Storgatan 42, Ingatorp

Mariannelund

Folkets Hus
Verdandigatan 11, Mariannelund

Under valsöndagen kan du också förtidsrösta i Olsbergs Arena
klockan 8.00–21.00.

Förtidsröstning

Kommunen ansvarar för all röstning, även förtidsröstning.

Förtidsröstningen öppnar den 22 maj 2024.

För att förtidsrösta behöver du ta med dig id-handling och röstkort.

 • Om du inte har någon id-handling kan en annan person som fyllt 18 år intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.
 • Om du saknar ett röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunen eller länsstyrelsen.

Mer information om förtidsröstning hittar du hos Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Lokaler och tider för förtidsröstning


Eksjö, Olsbergs Arena

Onsdag–fredag 22–24 maj, klockan 12.00–17.00
Lördag–söndag 25–26 maj, klockan 11.00–13.00
Måndag–fredag 27–31 maj, klockan 12.00–18.00
Lördag–söndag 1–2 juni, klockan 11.00–13.00
Måndag–fredag 3–7 juni, klockan 12.00–18.00
Lördag 8 juni, klockan 11.00–13.00
Valdagen söndag 9 juni klockan 8.00–21.00

Bruzaholm, Folkets hus
Fredag 24 maj, klockan 15.00–16.00
Måndag 27 maj klockan 13.00–14.00
Fredag 31 maj, klockan 13.00–14.00
Måndag 3 juni, klockan 14.00–15.00
Onsdag 5 juni klockan 14.00–15.00
Fredag 7 juni klockan 17.00–18.00

Hjältevad, brandstationen
Fredag 24 maj, klockan 13.30–14.30
Måndag 27 maj, klockan 14.30–15.30
Fredag 31 maj, klockan 14.30–15.30
Måndag 3 juni, klockan 17.00–18.00
Onsdag 5 juni, klockan 15.30–16.30
Fredag 7 juni, klockan 15.30–16.30

Ingatorp, Solgården
Fredag 24 maj, klockan 12.00–13.00
Måndag 27 maj, klockan 16.00–17.00
Fredag 31 maj, klockan 16.00–17.00
Måndag 3 juni, klockan 15.30–16.30
Onsdag 5 juni, klockan 17.00–18.00
Fredag 7 juni, klockan 14.00–15.00

Mariannelund, Emilkraften
Onsdag 22 maj, klockan 11.00–15.00
Fredag 24 maj, klockan 11.00–15.00
Måndag 27 maj, klockan 13.00–17.00
Onsdag 29 maj, klockan 11.00–15.00
Fredag 31 maj, klockan 11.00–15.00
Tisdag 4 juni, klockan 13.00–17.00
Torsdag 6 juni, klockan 13.00–17.00
Fredag 7 juni, klockan 11.00–15.00
Lördag 8 juni, klockan 10.00–13.00

Om du ångrar din förtidsröst

Du kan ångra din förtidsröst genom att rösta i din vallokal på valdagen den 9 juni. Då räknas den röst du lämnat på valdagen.

Du kan inte förtidsrösta flera gånger, då kommer samtliga röster bli ogiltiga.

Institutionsröstning

Valnämnden har ansvar för den så kallade institutionsröstningen.

Vallokaler och tider för institutionsröstning

Söndag 2 juni
Klockan 11.00–12.00 Almgården
Klockan 12.30–13.30 Marieberg
Klockan 15.00–16.00 Mogården

Måndagen den 3 juni
Klockan 11.00–12.00 Snickaren
Klockan 14.00–15.00 Tuvan

Rösta med bud och ambulerande röstmottagare

Rösta med bud

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material som beställs via Valmyndighten eller hämtas i din kommuns förtidsröstningslokal.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar din röst till vallkoalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Ett bud får inte hjälpa dig utan enbart en transportör av din iordningställda röst till en förtidsröstningslokal eller till din vallkolal.

Mer information om att rösta med bud på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunens ambulerande röstmottagare hjälpa dig. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagarna kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Det är alltid två röstmottagare som gemensamt tar emot röster. Din röst ska göras iordning på samma sätt som en förtidsröst i en röstningslokal.

Du kan anmäl behov utav ambulerande röstmottagning genom att ringa till kommunens kansliavdelning på telefonnummer: telefonnummer meddelas senare.

Ambulerande röstmottagning är möjlig att begära från och med den 22 maj till och med på valdagen den 9 juni (fram till klockan 18.00)

Skillnad mellan att rösta med bud och ambulerande röstmottagning

Ett bud får inte hjälpa väljaren utan är enbart en transportör av väljarens iordningställda röst till en förtidsröstningslokal eller väljarens vallokal. En budröst får göras i ordning tidigast 24 dagar före valdagen.

En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal och är, om väljaren så begär, även skyldig att hjälpa väljaren att göra iordning sin röst. Röstmottagaren har alltid tystnadsplikt

För mer information, kontakta kansliavdelningen, telefon 0381-360 70 eller valkansli@eksjo.se

Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkning)

Vid EU-valet 2024
Valnämndens preliminära rösträkning (tidigare kallad onsdagsräkningen) sker i kommunfullmäktigesalen i Eksjö stadshus den 12 juni 2024 med start
klockan 8.30.

Valnämndens uppgift är att:

 • Granska de förtidsröster som inte skickades ut till vallokalen på grund av att de kom för sent eller att de kom till valnämnden efter valdagen.
 • Granska de förtidsröster som röstmottagarna underkände i vallokalen.
 • Granska brevröster (gula kuvert), om det inte redan är gjort.
 • Räkna röster och sammanställa resultatet från räkningen.
 • Föra protokoll under dagen.

Valnämndens preliminära rösträkning är offentlig, vilket innebär att räkningen är öppen för allmänheten.

Val – Lättläst

Val till Europaparlamentet, EU-val

Vart femte år är det EU-val.
Nästa gång är valet den 9 juni 2024.
Förtidsröstningen börjar den 22 maj.
Då väljer vi vilka som ska styra i Europaparlamentet.

Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer
om val på lättläst svenska och på andra språk.
Du kan till exempel läsa om hur du kan rösta
och om hur ett val går till.

Val på lättläst svenska Länk till annan webbplats. (Valmyndighetens webbplats)

Val till riksdag, kommun och region i Sverige

Det finns olika val för vilka som ska styra i Sverige.
Vart fjärde år är det val till riksdag, kommun och region, och då röstar svenska folket vilka partier vi vill ska styra i Sverige.

Det är tre olika val som görs till riksdag, kommun och region

 • Vi väljer vilka som ska styra i riksdagen.
 • Vi väljer vilka som ska styra i kommunen.
 • Vi väljer vilka som ska styra i regionen.

To vote in Sweden

Other languages

Information in different languages about how to vote – Valmyndighetens website:

To vote in different languages, Valmyndighetens website Länk till annan webbplats.

Information på olika språk om hur det går till att rösta

Valmyndigheten har information om hur det går till att rösta på samtliga minoritetsspråk samt på några av de vanligast förekommande språken.

Om att rösta på olika språk, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Tidigare val

Tidigare val till kommunfullmäktige och Europaparlamentet

Kontakt

Kansliavdelningen

Besök:

Eksjö stadshus, Österlånggatan 14, Eksjö

Post:

Kansliavdelningen, Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

På valdagen den 9 juni kan du ringa telefonnummer: (uppdateras senare).

Sidan senast uppdaterad:

Allmänna val i Eksjö kommun

I Sverige är det val till riksdag, region- och kommun­fullmäktige var fjärde år. Var femte år är det val till Europaparlamentet då röstar man om vilka kandidater som ska representeras i Europa­parlamentet.

xxx

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.