LYSSNA

Allmänna val

Bild: Valmyndighetens logotyp

Vart fjärde år väljs ledamöterna till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Val till Europaparlamentet sker vart femte år.


Glöm inte att ta med röstkort och id-handling till röstlokalen!

Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet av det allmänna valet och val till Europaparlamentet i Eksjö kommun.

Rösträtt

Rösträtt till Sveriges riksdag har svensk medborgare som är, eller någon gång har varit folkbokförd i landet. För att få rösta måste du senast på valsöndagen fylla 18 år och vara upptagen i röstlängden.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige har

  • svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen

Rösträtt har också medborgare från något annat land än de som räknas upp ovan och som varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

Röstkort

Är du röstberättigad till 2022 års val erhåller du ett röstkort i god tid innan valdagen.

Väljer du att rösta på valsöndagen är du välkommen till den lokal som står angiven på ditt röstkort. Du måste alltid ha röstkortet med dig för att förtidsrösta och för att rösta på institution.

Kontrollera att uppgifterna på ditt röstkort stämmer. Är något fel eller har du förlorat ditt kort? Har du andra frågor? Kontakta kommunkansliet, telefon 0381-360 84 eller 0381-360 11.

Valdistrikt och vallokaler

I Eksjö kommun finns elva valdistrikt Länk till annan webbplats.. Uppgift om vilket distrikt du tillhör och vilken lokal du ska rösta i finns angivet på ditt röstkort.

Samtliga vallokaler i kommunen är öppna klockan 8.00-21.00.
Glöm inte att ta med röstkort och id-handling till röstlokalen!

Valdistrikt och vallokal

Sjöängen/Prästängen med flera, Linnéskolan
Regementsgatan 13
575 31 Eksjö

Norrtull, Norrtullskolan
Rolandsdammsvägen 2
575 34 Eksjö

Gamla stan med flera, Kyrkbacksgården
Österlånggatan 17
575 31 Eksjö

Grevhagen, Grevhagsskolan
Grevgatan
575 38 Eksjö

Blåsippan, Blåsippans förskola
Blåsippevägen 1
575 37 Eksjö

Kvarnarp, Mariakapellet
Dukers väg 115
575 36 Eksjö

Kaffekullen med landsbygd, Snäckan
Storegårdsgatan
575 31 Eksjö

Hult, Församlingshemmet
Kyrkbyvägen, Hult

Höreda/Mellby, Höreda skola
Torsjövägen, Höreda

Ingatorp/Hjältevad, Församlingshemmet
Storgatan 42, Ingatorp

Mariannelund, Folkets Hus,
Verdandigatan 11, Mariannelund

Under valsöndagen kan du också rösta i Eksjö Stadshus klockan 8.00-21.00.

Förtidsröstning

Kommunen ansvarar för all röstning, även förtidsröstningen.
Glöm inte att ta med röstkort och id-handling till röstlokalen!

Inför nästa val 2022 kommer här att presenteras lokaler och tider där röstning kan ske.

Institutionsröstning

Valnämnden ansvarar även för den så kallade "institutionsröstningen".

Här presenteras vallokaler och tider för röstning i god tid före nästa val.

Rösta med bud och ambulerande röstmottagare

Budröstning
Du kan rösta via ombud som du har utsett. För att rösta med bud behövs särskilt material som beställs via Valmyndighten eller hämtas i din kommuns förtidsröstningslokal.

Ambulerande röstmottagare
Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder inte kan ta dig till någon vallokal, kan du lämna dina röster i bostaden till särskilt förordnande röstmottagare, ambulerande röstmottagare.

För mer information, kontakta kansliet via telefon på 0381-360 84 eller 0381-360 11.

Onsdagsräkning

Onsdagen efter valdagen räknar valnämnderna de förtidsröster som vallokalerna inte hunnit få under valdagen. Dessa är främst röster från utlandet och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen.

Valnämndens onsdagsräkning, som är offentlig, sker första onsdagen efter valdagen i kommunfullmäktiges sessionssal, Eksjö Stadshus.

Val – Lättläst

Val till Europaparlamentet

Det kallas EU-val och är vart femte år.
Då väljer vi vilka svenska politiker som ska
jobba i Europaparlamentet.
Det väljer vi för att Sverige är med i den
Europeiska Unionen (EU).
Nästa val till Europaparlamentet sker 2024.

Om fyra sorters val på lättläst svenska Länk till annan webbplats. (Valmyndighetens webbplats)

Om EU-valet på lättläst svenska Länk till annan webbplats. (Riksdagens webbplats)

Val till riksdag, kommun och region i Sverige

Vart fjärde år är det val och då röstar svenska folket.
Då väljer vi vilka partier vi vill ska styra i Sverige.
Då är det tre olika val.
Vi väljer vilka som ska styra i riksdagen.
Vi väljer vilka som ska styra i kommunen.
Vi väljer vilka som ska styra i regionen.
Dessa tre val är på samma dag.
Nästa gång är valet till riksdag,
kommun och region år 2022.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer
om val på lättläst svenska och på andra språk.
Du kan till exempel läsa om hur du kan rösta
och om hur ett val går till.

Val på lättläst svenska Länk till annan webbplats. (Valmyndighetens webbplats)

På Valmyndighetens webbplats
kan du se filmer med information på teckenspråk Länk till annan webbplats.

Tidigare val

Kommunfullmäktigeval

På Valmyndighetens webbplats finns resultatet för tidigare val.

Valresultat för Eksjö kommunfullmäktige 2018 Länk till annan webbplats.

Valresultat för Eksjö kommunfullmäktige 2014 Länk till annan webbplats.

Val till Europaparlamentet

På Valmyndighetens webbplats finns resultatet för tidigare val.

Valresultat för Europaparlamentet 2019 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00


Vid frågor eller mer information om valet kan du även kontakta:
Kanslichef Catharina Tingvall, telefon 0381-360 11, catharina.tingvall@eksjo.se

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Allmänna val i Eksjö kommun

Vart fjärde år väljs ledamöterna till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Europaparlamentet sker vart femte år,

Fler kontaktuppgifter finns på webbsidan.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.