Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

För dig som studerar

Eksjö kommun är en stor organisation med ett brett uppdrag. Hos oss finns många olika yrkesroller vilket innebär att vi har jobbet för dig nästan oavsett vad du studerar till. Ta chansen och lär känna oss redan under din studietid.

Har du en idé om ett examensarbete eller en uppsats som kan bidra till Eksjö kommuns utveckling? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!

Vi tar också gärna emot dig som studerar på olika former av praktik, oavsett om det gäller VFU, APL, LIA eller PRAO.

Examensarbete och uppsats

Vi söker drivna och engagerade studenter som vill hjälpa till och bidra till Eksjö kommuns utveckling. Hos oss kan dina studier få ett verkligt sammanhang och göra skillnad i samhällsutvecklingen. Examensarbetet kan också vara din väg till att bli en framtida medarbetare hos oss.

Har du en idé som du vill förverkliga tillsammans med oss? Skicka in din intresseanmälan via nedanstående e-tjänst så återkommer berörd verksamhet till dig inom kort.

Praktik (VFU, LIA, APL och PRAO)

VFU – Verksamhetsförlagd utbildning inom universitet och högskola

VFU innebär att du som studerande genomför handledd verksamhetsförslagd utbildning på en arbetsplats. För många leder erfarenheterna och kontakterna under studietiden fram till första jobbet.

Om ditt lärosäte har samverkansavtal med Eksjö kommun så är det först och främst genom lärosätet som du tilldelas en VFU-placering. Eksjö kommun har sedan samordnare för VFU inom socialtjänsten samt förskola och skola. Det är samordnarna som gör matchningen av verksamhet baserat på tillgängliga platser. Har du frågor så kontakta i första hand ditt lärosäte.

LIA – Lärande i arbetsliv inom yrkeshögskolan

LIA inom yrkeshögskolan innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Syftet med LIA är att du som studerande ska få lära dig i en verklig miljö för att få möjlighet att utveckla dina kunskaper och kompetenser. För dig som är intresserad av att göra LIA vid Eksjö kommun, ta i god tid en kontakt med den verksamhet som du är intresserad av för bästa möjliga förutsättningar. Mer om Eksjö kommuns olika verksamheter

APL – Arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasium och vuxenutbildning

APL är en del av yrkesutbildningen inom gymnasieskola och vuxenutbildningen. Syftet med APL är att du som elev ska få möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper i verkliga situationer på en arbetsplats. För dig som är intresserad av att göra APL vid Eksjö kommun, ta i god tid en kontakt med den verksamhet som du är intresserad av för bästa möjliga förutsättningar. Mer om Eksjö kommuns olika verksamheter

PRAO – Praktisk arbetslivsorientering inom grundskolan

PRAO är obligatoriskt i tio dagar under årskurs 8 och/eller årskurs 9. Syftet med PRAO är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv för att ge dig som elev en ökad möjlighet att göra en välgrundat studie- och yrkesval. För dig som är intresserad av att göra PRAO vid Eksjö kommun, ta i god tid en kontakt med den verksamhet som du är intresserad av för bästa möjliga förutsättningar. Mer om Eksjö kommuns olika verksamheter

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

För dig som studerar

Eksjö kommun är en stor organisation med ett brett uppdrag. Hos oss finns många olika yrkesroller vilket innebär att vi har jobbet för dig nästan oavsett vad du studerar till. Ta chansen och lär känna oss redan under din studietid.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.