Välkommen till Eksjö kommun

Bo, miljö och trafik

Gator, vägar och trafik

Gator, enskilda vägar, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, parkering, laddplatser, trafiksäkerhet, lokala trafikföreskrifter

Planering och byggprojekt

Nya bostadsområden, detaljplaner och områdesbestämmelser, översiktsplan, stadsmiljö, övriga planer inom samhällsbyggnad

Bygga, ändra och riva

Bygglov, marklov, rivningslov, kartor, mätningstjänster och lediga tomter

Bo, miljö och trafik

Bygga, riva, boende, gator, vägar, trafik, miljö, energi, återvinning, nya bostadsområden, detaljplaner, översiktsplanering

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.