Bo, miljö och trafik

Gator, vägar och trafik

Gator, enskilda vägar, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, parkering, trafiksäkerheter, skötsel av gångbana och lokala trafikföreskrifter

Planer och byggprojekt

Nya bostadsområden, detaljplaner gällande och detaljplaner för samråd eller granskning, områdesbestämmelser, översiktsplanering

Bygga, ändra och riva

Bygglov, marklov, rivningslov, kartor, mätningstjänster, lediga tomter och adresser

Miljö, energi och återvinning

Miljöarbete, miljö- och hälsoskydd, energi, klimat, avfall, återvinning, vilda djur och djurhållning

Bo, miljö och trafik

Bygga, riva, boende, gator, vägar, trafik, miljö, energi, återvinning, nya bostadsområden detaljplaner, översiktsplanering

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.