Kommunalt vatten och avlopp

Det kommunala bolaget Eksjö Energi AB har hand om den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom kommunen.

Eksjö Energi AB sköter de kommunala vattenverken på uppdrag av Eksjö kommun. Regelbundna provtagningar görs på samtliga vattenverk för att kontrollera vattenkvalitén.

VA-plan finns under policyer och riktlinjer

På Eksjö Energi AB:s webbplats finns bland annat information om:

 • driftstatus
 • avgifter
 • servisanmälan
 • miljö – minska utsläppen av miljögifter
 • analyser av dricksvattnet
 • källaröversvämningar
 • förhindra förfrysning
 • vattenmätare
 • projekt
 • fettavskiljare
 • råttor i ledningsnät

Kontakt

Eksjö Energi AB

Besök:

Telegatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö Energi AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-19 20 00

E-post:

info@eksjoenergi.se

Sidan senast uppdaterad:

Kommunalt vatten och avlopp i Eksjö kommun

VA-avdelningen vid det kommunala bolaget Eksjö Energi AB har hand om den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom kommunen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.