Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Samhällsbyggnadsutskottet bereder ärenden till nämnden.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

 • fysisk planering
 • mark och exploatering
 • planering av infrastruktur och kollektivtrafik
 • energiplanering
 • natur- och vattenvårdsfrågor
 • miljöstrategiska frågor
 • kommunens uppgifter enligt kulturmiljölagstiftningen
 • kommunens ansvar enligt ordningslagen
 • bostadsförsörjning enligt lagen om kommunernas
  bostadsförsörjningsprogram

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Mikael Andreasson (S)
Förste vice ordförande: Lars Ugarph (M)
Andre vice ordförande: Magnus Berglund (KD)
Sekreterare: Maria Axelsson

 Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens och samhällsbyggnadsutskottets protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Ärendelista

Mötestider

2023
Samhällsbyggnadsnämnden
Onsdag 11/1
Torsdag 9/2
Onsdag 8/3
Tisdag 4/4
Onsdag 3/5
Onsdag 31/5
Onsdag 6/9
Onsdag 11/10
Onsdag 8/11
Onsdag 6/12

Samhällsbyggnadsutskottet
Torsdag 26/1
Onsdag 22/2
Onsdag 22/3
Onsdag 19/4
Onsdag 17/5
Tisdag 22/8
Onsdag 27/9
Onsdag 25/10
Onsdag 22/11
Onsdag 13/12

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärenden inom dessa områden: fysisk planering, naturvård, miljölagstiftning, mark och exploatering samt trafiknämndsärenden.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.