Bild: Ryttarstatyn och stadshotellet i Eksjö. Fotograf: Eksjö kommun

Lättläst

Här kan du läsa om Eksjö kommun på lättläst svenska.

Här finns inga svåra ord eller långa meningar.
Bara en del av informationen på
kommunens webbplats är skriven på
extra lättläst svenska.

Du kan läsa om Eksjö kommun som plats,
om arbete, skola och bostad med mera.
Du kan också läsa om vilken hjälp och
service du kan få av kommunen.

Du klickar på plustecknet vid rubrikerna
för att läsa mer om de olika områdena.

Arbetsplatser

Bild på arbetare som snickrar

Det finns ungefär 2 000 företag i Eksjö kommun.
Många i Eksjö kommun arbetar med trä vid till exempel husfabriker och sågverk.
Här finns också ett stort kemiskt företag som gör lacker.

På Höglandssjukhuset i Eksjö arbetar cirka 1 600 personer.

Ungefär 1 950 människor arbetar åt kommunen.

Eksjö Garnison är en annan stor arbetsplats där 600 militärer och andra personer arbetar.

I Eksjö finns också tingsrätt och ett polishus.

Barn och skola

Bild på ett barn i klassrummet som räcker upp sin hand

Förskolor och familjedaghem

På förskolor går barn mellan 1 och 5 år.
Tidigare kallades det dagis. Här är barnen på dagarna, när föräldrarna arbetar.
Det finns ett femtontal förskolor i Eksjö kommun.

Det finns också familjedaghem, som tar emot barnen i sina egna hem.
Det kan också vara i en annan lokal.
I familjedaghemmen är det inte så många barn.

Föräldrarna måste söka om plats i förskolan eller i familjedaghem.
Föräldrarna betalar för att ha sina barn i förskolan eller i familjedaghem.

Förskoleklass och grundskola 

Barn som är 6 år måste gå i skolan. Alla barn måste gå i skolan tills de fyller 16 år.
Grundskola är från förskoleklass till skolår 9. Grundskolan är gratis.
I kommunen finns 6 grundskolor för barn upp till 12 år.
I Eksjö och Mariannelund finns skolor för 13- till 16-åringar.

Ungdomar som har slutat i grundskolan kan fortsätta att studera i gymnasieskolan. 

Det finns också särskoleklasser. Det är klasser för barn med utvecklingsstörning. Vissa barn med utvecklingsstörning går i vanlig klass med extra stöd.

Fritidshem

Barn mellan 6 och 12 år kan vara på skolans fritidshem innan och efter skoldagen om föräldrarna arbetar. Föräldrarna betalar för fritidshemsplatsen. Fritidshemmet är också öppet på skolloven.

Gymnasium

Efter grundskolan börjar de flesta ungdomar i gymnasieskola. På gymnasiet i Eksjö kan eleverna läsa 11 olika program.

Det finns fem program inom gymnasiesärskolan. På gymnasiet finns också särskild gymnasieutbildning för orientering, cykel och handboll.

Vuxenskola

På Vux i12 kan vuxna få utbildning inom grundskolan och gymnasieskolan. Där finns också svenska för invandrare, SFI.

Om du har frågor om förskola, familjedaghem eller skola kan du ringa kommunens kontaktcenter telefon 0381-360 00 eller skicka e-post till barn-ungdomssektorn@eksjo.se

Bibliotek och kultur

Bild på händer som spelare gitarr

Bibliotek

På Eksjö stadsbibliotek kan du låna böcker, tidningar, CD och filmer. Du kan också att låna lättlästa böcker, talböcker och CD-böcker.

Du kan också läsa tidningar och tidskrifter på biblioteket. Det är gratis att låna men du måste ha ett lånekort. Personalen hjälper dig dig gärna med detta.

I Mariannelund finns det också ett bibliotek. Det är mindre men har mycket att erbjuda. Länk till biblioteken i Eksjö kommun.

Evenemang

Eksjö är en stad där det händer mycket. Du kan också gå på konserter och teaterföreställningar.
Det finns två biografer i kommunen. På visiteksjo.se kan du läsa om vad som händer i kommunen.länk till annan webbplats

Museum

I Eksjö kommun finns många olika museum. Ett av dem är Eksjö museum.

Boende

Bild på lägenheter i Lunden i Eksjö

Lägenheter

Om du behöver en lägenhet kan du kontakta Eksjöbostäder. Telefon 0381-363 00
eller skicka e-post till eksjobostader@eksjo.se
Till Eksjöbostäders webbplatslänk till annan webbplats

Du kan också hyra lägenhet av privata hyresvärdar. Här på kommunens webbplats finns namn och telefonnummer till några av dem.
Till lista med privata hyresvärdar

Bygga hus

Om du vill bygga eget hus kan du bland annat köpa en tomt av kommunen. Det finns lediga tomter på flera platser.

Du kan också ställa dig i kö för en tomt. Om du vill veta mer, eller vill ha bygglov för att
bygga ett hus ring kommunens kontaktcenter
Telefon 0381-360 00 eller skicka e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se 

Buss och tåg

Bild på tåg vid Eksjö resecentrum

Möjligheten att resa till och från Eksjö kommun är bra. Riksväg 40 går genom eller strax utanför alla större tätorter i kommunen.

Avstånd

 • Från Eksjö till Stockholm är det 315 kilometer.
 • Från Eksjö till Malmö är det 312 kilometer.
 • Från Eksjö till Göteborg är det 204 kilometer.
 • Från Eksjö till Jönköping är det 59 kilometer.

Buss och tåg

Det finns många busslinjer. Buss och tåg från Eksjö till Nässjö går minst en gång per timme, måndag till fredag. Från Nässjö kan man åka tåg till både Stockholm, Göteborg, Malmö eller Köpenhamn.

Flyg

Närmaste flygplats är Axamo i Jönköping.

Fritid och idrott

Bild på löpares ben

I Eksjö finns olika möjligheter till träning och idrott. Här finns en simhall, en ishall och flera idrottshallar. Olsbergs Arena är en arena som används för sport-, nöjes- och kulturarrangemang. Idrottshallar finns också i flera tätorter i kommunen.

En bowlinghall finns på Itolv-området. Vid Ränneborg finns friidrottsbanor och fotbollsplaner. Tennisbanor och tennishall finns vid Östanåskolan.

I Eksjö kommun finns det många sjöar där du kan fiska. För att få fiska måste du köpa
ett fiskekort. Du kan köpa fiskekort på olika platser.

I kommunen finns många olika leder och motionsspår. Där kan du cykla, springa, vandra, paddla kanot eller åka skidor. Utanför Ingatorp finns en slalombacke.

Det finns många föreningar i Eksjö. Här på kommunens webbplats finns en lista med några av föreningarnas egna webbplatser.

Kommunen som organisation

Bild på en arbetsplats

Kommunens uppgift

Kommunen ansvarar för att det finns barnomsorg och skolor, att de äldre får vård och omsorg. Kommunen ansvarar också för att funktionsnedsatta personer har en bostad och arbete eller sysselsättning.

Kommunen ser också till att gator och parker är rena och att det finns parkeringsplatser för bilarna. Miljöfrågor är ett annat område som kommunen arbetar med.

Kommunen ger råd och bygglov när du vill bygga eller göra ändringar på ett hus.

Bibliotek, idrottsanläggningar och några museum ansvarar kommunen för.

Räddningstjänsten är en annan kommunal verksamhet. De släcker bränder och hjälper till vid andra olyckshändelser.

Kommunens mål är att skapa trygghet och säkerhet för alla som bor och vistas i Eksjö kommun.

Kommunens som plats

Bild på Eksjö tätort

Eksjö är känd för sina gamla, vackra trähus i Gamla stan och som militärstad. Staden Eksjö är lite mer än 600 år.

Så här många personer bor i kommunen

Det bor ungefär 10 500 personer i Eksjö stad och ungefär 1 600 personer i Mariannelund.

I Hult, Bruzaholm, Hjältevad och Ingatorp bor i varje ort mellan 250–500 personer.
Sammanlagt bor det cirka 17 400 personer i hela Eksjö kommun.

Uppleva och göra

Läs om vad du kan uppleva och göra i Eksjö kommunlänk till annan webbplats på webbplatsen visiteksjo.se

Miljö, natur och avfall

Bild på händer som håller en planta

Kemikalier

Kemikalier kan vara farliga för människor och för miljön. Det är ämnen som kan användas i fabriker och i jordbruket. Kommunens miljöenhet ska se till att kemikalier används så att de inte skadar människor och miljön.

Miljöavdelningen ser också till att våra bostäder inte gör oss sjuka och att badvattnet i sjöarna inte är giftigt.

Naturvård

Att sköta naturen kallas för naturvård. En del natur är ovanlig och värdefull. Den behöver skyddas extra noga. Det är kommunens plan- och byggavdelning som har hand om naturvården.

Hushållsavfall

Eksjö Energi hjälper invånarna att ta hand om hushållsavfallet. Allt får inte slängas i soppåsen.
Tidningar, plastförpackningar, glas och farligt avfall är sådant som ska sorteras. Farligt avfall är till exempel batterier och målarfärg.

Det du inte slänger i soppåsen får du själv lämna vid återvinningsstationer. Återvinningsstationer finns på många ställen. De ligger ofta bredvid stora mataffärer.

Om du har mycket avfall kan du åka till en återvinningscentral. Återvinningscentraler finns vid Eksjö Energi i Eksjö och i Ingatorp.

Socialt stöd, vård och omsorg

Bild på två personers händer

Socialt stöd

Alla som bor i Eksjö kommun ska kunna känna sig trygga. Alla ska få den hjälp de behöver. Om man inte har pengar att betala hyra eller köpa mata för kan man få hjälp.

Någon kanske dricker för mycket alkohol eller tar droger. Någon är kanske inte snäll mot någon annan person.

Om du behöver hjälp eller vill prata med någon om detta kan du ringa 0381-360 00.

Hjälp till äldre

Eksjö kommun hjälper äldre människor som behöver det. Även om man är gammal ska man få bo kvar hemma så länge man vill.

Kommunen kan ge ekonomisk hjälp till någon som vårdar en äldre person hemma. Genom hemtjänst kan man få hjälp i hemmet med att städa och tvätta och att handla mat. Den hjälp man får beror på vilka behov man har. Det innebär att hjälpen är olika för varje person.

Om du behöver hemtjänst kan du kontakta kommunen.
Ring kommunens kontaktcenter telefon 0381-360 00.
De hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Funktionsnedsättning

Människor med funktionsnedsättning har rätt till stöd och service. Personer med stora funktionsnedsättningar som behöver mycket hjälp kan få personlig assistent.

För personer med funktionsnedsättning som ej har arbete ute i samhället finns det arbete/sysselsättning och träning på Daglig verksamhet.

Det finns lagar som bestämmer vad kommunen ska göra för att hjälpa människor med funktionsnedsättningar. De lagar som styr detta är Socialtjänstlagen och LSS. LSS är en förkortning av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Inom sociala sektorn arbetar personal som hjälper människor med olika funktionsnedsättningar.
Det kan vara personer med utvecklingsstörning eller personer med psykiska problem. Det kan också vara personer med rörelsehinder eller som har en hjärnskada. Vill du prata med någon om LSS, eller har du frågor kan du ringa kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00. De hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Hemsjukvård

Om du är sjuk och inte kan ta dig till sjukvården kan du ha rätt till hälso- och sjukvård i hemmet,
detta kallas hemsjukvård. Det är kommunen som ansvarar för hemsjukvården.

Telefon: 0381-360 00, Eksjö kommuns kontaktcenter
Fax: 0381-366 50
E-post: socialasektorn@eksjo.se

Så styrs kommunen

Bild på kommunfullmäktigesalen i Eksjö

Du kan vara med och bestämma

Alla som bor i Eksjö kommun kan vara med och bestämma. Det kallas demokrati. Demokrati betyder medbestämmande. Det är de som bor i kommunen som väljer vilka som ska bestämma.

Kommunfullmäktige

Det är kommunfullmäktige som bestämmer i kommunen. Först och främst bestämmer man om sådant som sträcker sig över lång tid och om till exempel avgifter för olika kommunala tjänster.

I kommunfullmäktige är det politiker från de olika politiska partierna som bestämmer.

Vid valet vart fjärde år röstar människorna i Eksjö på det parti de vill ska bestämma. 49 politiker är med i kommunfullmäktige. Hur många politiker från varje parti som får vara med i kommunfullmäktige, beror på hur många röster varje parti får.

I Eksjö kommun finns 8 olika partier i kommunfullmäktige:
 • Centerpartiet (C) har 10 politiker
 • Moderaterna (M) har 9 politiker
 • Kristdemokraterna (KD) har 4 politiker
 • Liberalerna (L) har 2 politiker
 • Socialdemokraterna (S) har 13 politiker
 • Vänsterpartiet (V) har 3 politiker
 • Miljöpartiet de gröna (MP) har 2 politiker
 • Sverigedemokraterna (SD) har 6 politiker

Kommunfullmäktiges ordförande heter Mats Danielsson (M).

Denna mandatperiod, som alltid är 4 år, bestämmer de 4 borgerliga partierna.
De kallar sig Alliansen. Socialdemokraterna är oppositionsparti.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Politikerna i kommunfullmäktige sammanträde 10 gånger varje år. Det står i Eksjö-Tidningen och här på eksjo.se när kommunfullmäktige har möte. Alla medborgare är välkomna. Oftast är sammanträdet i Stadshuset i Eksjö.

Mötet börjar med en frågestund. Då kan alla medborgare ställa frågor. Efter frågestunden får besökaren bara lyssna.

Sammanträdet spelas in. Antingen kan man titta direkt via webben, eller se filmen i efterhand.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bestämmer om det som händer dagligen inom den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen består av 13 politiker.

Ordförande i kommunstyrelsen är Annelie Hägg (C).

Tala med politikerna

Du kan prata direkt med dina politiker. Du kan också bjuda in dem till egna möten om du är med i en förening, eller till din arbetsplats. Om du går i skolan, kan din skolklass bjuda in politiker.

Vill du tala med någon politiker, ring till kommunens kontaktcenter 0381-360 00.
Du kan också skicka e-post till kommun@eksjo.se

Val till Europaparlamentet 2019

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet.
Då väljer vi vilka svenska politiker som
ska jobba i Europaparlamentet.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa om
valet på lättläst svenska och på andra språk.

Du kan till exempel läsa om hur du kan rösta
och om hur ett val går till.

Val på lättläst svenskalänk till annan webbplats (Valmyndighetens webbplats)

På Valmyndighetens webbplats
kan du se filmer med information på teckenspråklänk till annan webbplats

Våld i nära relationer

Bild på en knytnäve

Blir du hotad, slagen eller kallad elaka saker av någon som står dig nära? Detta är olagligt och den som utsätter dig för detta gör ett brott.

Du är inte ensam och det finns hjälp att få.

Hjälp som du kan få

Polisen kan hjälpa dig om du är i fara och behöver hjälp direkt (ring 112) eller om du
vill göra en polisanmälan (ring 114 14).

Socialtjänsten kan hjälpa dig med råd och stöd, hjälpa dig flytta till ett skyddat boende.
Du kan också få hjälp med kontaktförbud, så att du kan känna dig säker.
Ring kommunens kontaktcenter telefon 0381-360 00 och säg att du vill prata med en kvinnofridshandläggare.

Om du ringer en kväll eller under helgen så ringer du 112 och säger att du vill prata med socialjouren.

Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill prata och kanske veta mer om vad du kan göra.
Du som är orolig för någon annan kan också ringa. Du når dem på telefon 020-50 50 50.
Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Om du har ont eller är skadad så kan du kontakta vårdcentralen, telefon 0381-359 25, eller gå direkt till akuten på Västanågatan 9, Eksjö.

Behöver du en ambulans ringer du 112.

Tips

Tänk ut säkra platser nära dig. Dit kan du gå om du inte är trygg hemma.

Tänk ut personer du litar på. Lär dig deras telefonnummer och adresser så att du snabbt kan kontakta dem.

Ha viktiga saker packade, till exempel ID-kort eller pass, pengar och nycklar. Då kan du snabbt ta med dem om du måste lämna hemmet.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Ringa

Du kan ringa till Eksjö kommuns kontaktcenter på telefonnummer 0381-360 00 dessa tider:
Måndag—fredag mellan klockan 8.00 och 16.00.
Det är lunchstängt mellan klockan 12.00 och12.45.
Torsdagar, jämna veckor, mellan klockan 8.00 och 15.00.

Dag före röd dag (helgdag) och på klämdagar är det öppet mellan klockan 8.00 och 12.00. En klämdag är när en arbetsdag är mellan en helgdag och en annan arbetsfri dag.

Besöka

Du kan besöka Eksjö kommuns kontaktcenter på Södra Kyrkogatan 4 i Eksjö.
Dessa tider har kontaktcenter öppet:
Måndag-fredag klockan 8.00–14.00.
Det är lunchstängt mellan klockan 12.00 och 12.45.

Dag före röd dag (helgdag) och på klämdagar är det öppet mellan klockan 8.00 och 12.00.
En klämdag är när en arbetsdag är mellan en helgdag och en annan arbetsfri dag.

Skicka e-post

Du kan skicka e-post till kommunen till kommun@eksjo.se

Skicka brev

Vill du skicka brev till Eksjö kommun så är adressen:
Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

 TILLBAKA
HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 6 mars 2019

Om Eksjö kommun på Lättläst

Här kan du läsa om Eksjö kommun på lättläst svenska.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.