Välkommen till Eksjö kommun

Bild: Ryttarstatyn och stadshotellet i Eksjö. Fotograf: Eksjö kommun
LYSSNA

Lättläst

Här kan du läsa om Eksjö kommun
på lättläst svenska.

Här finns inga svåra ord eller långa meningar.
Det är en del av informationen på
kommunens webbplats som är skriven på
extra lättläst svenska.

Du kan läsa om Eksjö kommun som plats,
om arbete, skola och bostad med mera.
Du kan också läsa om vilken hjälp och
service du kan få av kommunen.

Du klickar på plustecknet vid rubrikerna
för att läsa mer om de olika områdena.

Arbetsplatser

Bild på arbetare som snickrar

Det finns ungefär 2 000 företag i Eksjö kommun.
Många i Eksjö kommun arbetar med trä vid
till exempel husfabriker och sågverk.
Här finns också ett stort kemiskt företag som gör lacker.

På Höglandssjukhuset i Eksjö arbetar cirka 1 600 personer.

Ungefär 1 950 människor arbetar åt kommunen.

Eksjö Garnison är en annan stor arbetsplats där
600 militärer och andra personer arbetar.

I Eksjö finns också tingsrätt och ett polishus.

Barn och skola

Bild på ett barn i klassrummet som räcker upp sin hand

Förskolor och familjedaghem

På förskolor går barn mellan 1 och 5 år.
Tidigare kallades det dagis.
Här är barnen på dagarna, när föräldrarna arbetar.
Det finns omkring arton förskolor i Eksjö kommun.

Det finns också familjedaghem,
som tar emot barnen i sina egna hem.
Det kan också vara i en annan lokal.
I familjedaghemmen är det inte så många barn.

Föräldrarna måste söka om plats
i förskolan eller i familjedaghem.
Föräldrarna betalar för att ha sina barn
i förskolan eller i familjedaghem.

Förskoleklass och grundskola 

Barn som är 6 år måste gå i skolan.
Alla barn ska gå i skolan tills de fyller 16 år.
Grundskola är från förskoleklass till skolår 9. 
Grundskolan är gratis.
I kommunen finns 6 grundskolor för barn upp till 12 år.
I Eksjö och Mariannelund finns skolor för barn som är 13 till 16 år.

Ungdomar som har slutat i grundskolan
kan fortsätta att studera i gymnasieskolan. 

Det finns också särskoleklasser.
Det är klasser för barn med utvecklingsstörning.
Vissa barn med utvecklingsstörning går i vanlig
klass med extra stöd.

Det finns också anpassad grundskola.
Det är en särskild skolform för elever med
intellektuell funktions­nedsättning.

Fritidshem

Barn mellan 6 och 12 år kan vara på skolans fritidshem
innan och efter skoldagen om föräldrarna arbetar.
Föräldrarna betalar för fritidshemsplatsen.
Fritidshemmet är också öppet på skolloven.

Gymnasium

Efter grundskolan börjar de flesta ungdomar i gymnasieskola.
På Eksjö gymnasium i Eksjö kan eleverna läsa olika program.

Det finns olika program inom anpassad gymnasieskola.
På gymnasiet finns också särskild gymnasieutbildning
för orientering.

Vuxenskola

På Vux i12 kan vuxna få utbildning inom grundskolan
och gymnasieskolan.
Där finns också svenska för invandrare, SFI.

Om du har frågor om förskola, familjedaghem eller skola
kan du ringa kommunens kontaktcenter
telefon 0381-360 00 eller
skicka e-post till barn-utbildningssektorn@eksjo.se

Bibliotek och kultur

Bild på händer som spelare gitarr

Bibliotek

På Eksjö stadsbibliotek kan du låna
böcker, tidningar, CD och filmer.
Du kan också att låna lättlästa böcker,
talböcker och CD-böcker.

Du kan också läsa tidningar och tidskrifter på biblioteket.
Det är gratis att låna, men du måste ha ett lånekort.
Personalen hjälper dig dig gärna med detta.

I Mariannelund finns det också ett bibliotek.
Det är mindre, men har mycket att erbjuda.
Länk till biblioteken i Eksjö kommun.

Evenemang

Eksjö är en stad där det händer mycket.
Du kan också gå på konserter och teaterföreställningar.
Det finns två biografer i kommunen.
På visiteksjo.se kan du läsa om vad som händer i kommunen. Länk till annan webbplats.

Museum

I Eksjö kommun finns många olika museum.
Ett av dem är Eksjö museum.

Boende

Bild på lägenheter i Lunden i Eksjö

Lägenheter

Om du behöver en lägenhet kan du
kontakta Eksjöbostäder.
Telefon 0381-363 00 eller
skicka e-post till eksjobostader@eksjo.se
Till Eksjöbostäders webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också hyra lägenhet av privata hyresvärdar.
Här på kommunens webbplats finns namn och
telefonnummer till några av dem.
Till lista med privata hyresvärdar

Bygga hus

Om du vill bygga eget hus kan du bland annat
köpa en tomt av kommunen.
Det finns lediga tomter på flera platser.

Du kan också ställa dig i kö för en tomt.
Om du vill veta mer, eller vill ha bygglov för att
bygga ett hus ring kommunens kontaktcenter
Telefon 0381-360 00 eller
skicka e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se 

Buss och tåg

Bild på tåg vid Eksjö resecentrum

Möjligheten att resa till och från Eksjö kommun är bra.
Riksväg 40 går genom eller strax utanför alla
större tätorter i kommunen.

Avstånd

 • Från Eksjö till Stockholm är det 315 kilometer.
 • Från Eksjö till Malmö är det 312 kilometer.
 • Från Eksjö till Göteborg är det 204 kilometer.
 • Från Eksjö till Jönköping är det 59 kilometer.

Buss och tåg

Det finns många busslinjer.
Buss och tåg från Eksjö till Nässjö går minst
en gång per timme, måndag till fredag.
På helgerna går tåg och bussar inte lika ofta.
Från Nässjö kan man åka tåg till både
Stockholm, Göteborg, Malmö eller Köpenhamn.

Flyg

Närmaste flygplats är Axamo i Jönköping.

Fritid och idrott

Bild på löpares ben

I Eksjö finns olika möjligheter till träning och idrott.
Här finns en simhall, en ishall och flera idrottshallar.
Olsbergs Arena Länk till annan webbplats. är en arena som används för sport, nöjes-
och kulturarrangemang.
Idrottshallar finns också i flera tätorter i kommunen.

En bowlinghall finns på Itolv-området.
Vid Ränneborg finns friidrottsbanor och fotbollsplaner.
Tennisbanor och tennishall
finns vid Östanåskolan.

I Eksjö kommun finns det många sjöar där du kan fiska.
För att få fiska måste du köpa ett fiskekort.
Du kan köpa fiskekort på olika platser.

I kommunen finns många olika leder och motionsspår.
Där kan du cykla, springa, vandra, paddla kanot eller åka skidor.
Utanför Ingatorp finns en slalombacke.

Här kan du läsa mer och olika fritidsaktiviteter
Du kan till exempel välja att läsa om "Fritid och friluftsliv"
eller "Idrott och motion".

Det finns många föreningar i Eksjö.
I föreningsregistret Länk till annan webbplats. kan du se vilka föreningar som finns i Eksjö kommun.

Kommunen som organisation

Bild på en arbetsplats

Kommunens uppgift

Kommunen ansvarar för att det finns barnomsorg
och skolor, att de äldre får vård och omsorg.
Kommunen ansvarar också för att funktionsnedsatta
personer har en bostad och arbete eller sysselsättning.

Kommunen ser också till att gator och parker är rena
och att det finns parkeringsplatser för bilarna.
Miljöfrågor är ett annat område som kommunen arbetar med.

Kommunen ger råd och bygglov när du vill bygga
eller göra ändringar på ett hus.

Bibliotek, idrottsanläggningar och några museum
ansvarar kommunen för.

Räddningstjänsten är en annan kommunal verksamhet.
De släcker bränder och hjälper till vid andra olyckshändelser.

Kommunens mål är att skapa trygghet och säkerhet
för alla som bor och vistas i Eksjö kommun.

Ungefär 1 950 människor arbetar åt Eksjö kommunen.

Kommunens som plats, geografi

Bild på Eksjö tätort

Eksjö är känd för sina gamla, vackra trähus i Gamla stan
och som militärstad.
Staden Eksjö är lite mer än 600 år.

Så här många personer bor i kommunen

Januari 2022
Det bor ungefär 10 880 personer i Eksjö stad
och ungefär 1 600 personer i Mariannelund.

I Hult, Bruzaholm, Hjältevad och Ingatorp
bor i varje ort mellan 250–500 personer.
Sammanlagt i hela Eksjö kommun
bor det cirka 17 790 personer.

Geografi

Kommunens areal är 873 kvadratkilometer.
Av dessa är 74 kvadratkilometer vatten.
Kommunen är ungefär 52 kilometer lång
och ungefär 27 kilometer bred.

Högsta punkter i kommunen är Kulla Backar
som ligger 342 meter över havet och
Skuruhatt som ligger 337 meter över havet.

Den lägsta punkten är Silverån som
ligger 117 meter över havet.

Uppleva och göra

Läs om vad du kan uppleva och göra i Eksjö kommun Länk till annan webbplats.
på webbplatsen visiteksjo.se

Krisberedskap

Bild: gräsbrand

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan störning
eller kris i samhället så är det bra att vara förberedd.
Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är inte så lätt.
De flesta av oss kan klara det om vi tänker efter och förbereder oss.

Om krisen eller kriget kommer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
som förkortas MSB, har skrivit informationen i en broschyr
som heter "Om krisen eller kriget kommer".
Längre ner på sidan finns en länk till broschyren.

I broschyren kan du läsa om hur du kan förbereda dig
om det blir en kris eller ett krig i Sverige.
Myndigheter, kommuner, regioner, företag
och föreningar arbetar för att samhället ska fungera.
Vi som bor i Sverige har också ansvar
för att landet är säkert och tryggt för alla.
Vi måste kunna hjälpa varandra om något hotar vårt land.
Om du är förberedd kan du hjälpa till
så att landet klarar om något allvarligt händer.

Broschyr: "Om krisen eller kriget kommer" på lätt svenska  Länk till annan webbplats.(till MSB:s webbplats)

Fyra filmer om beredskap hemma

Här kan du se fyra filmer om beredskap hemma som MSB har tagit fram.
Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller annan någon störning
eller kris i samhället så är det bra att vara förberedd.
FIlmerna ger dig tips om hur du kan:

 • hålla värmen i din bostad
 • ordna något att äta
 • ordna så att du har vatten
 • göra om telefoner och internet inte fungerar.

Fundera på vad du kan behöva ha hemma vid en kris.
Samla gärna ihop det som är mest nödvändigt i en krislåda.

Filmerna visar hur du kan förbereda dig:
Film 1 - Hemberedskap, värme Länk till annan webbplats.
Film 2 - Hemberedskap, mat Länk till annan webbplats.
Film 3 - Hemberedskap, vatten Länk till annan webbplats.
Film 4 - Hemberedskap, kommunikation Länk till annan webbplats.

Miljö, natur och avfall

Bild på händer som håller en planta

Kemikalier

Kemikalier kan vara farliga för människor och för miljön.
Det är ämnen som kan användas i fabriker och i jordbruket.
Kommunens miljöenhet ska se till att kemikalier används
så att de inte skadar människor och miljön.

Miljöavdelningen ser också till att våra bostäder inte
gör oss sjuka och att badvattnet i sjöarna inte är giftigt.

Naturvård

Att sköta naturen kallas för naturvård.
En del natur är ovanlig och värdefull.
Den behöver skyddas extra noga.
Det är kommunens plan- och byggavdelning
som har hand om naturvården.

Hushållsavfall

Eksjö Energi hjälper invånarna att ta
hand om hushållsavfallet.
Allt får inte slängas i soppåsen.
Tidningar, plastförpackningar, glas och
farligt avfall är sådant som ska sorteras.
Farligt avfall är till exempel batterier och målarfärg.

Det du inte slänger i soppåsen får du själv
lämna vid återvinningsstationer.
Återvinningsstationer finns på många ställen.
De ligger ofta bredvid stora mataffärer.

Om du har mycket avfall kan du åka till en
återvinningscentral.
Återvinningscentraler finns vid Eksjö Energi i Eksjö
och i Ingatorp.

Socialt stöd, vård och omsorg

Bild på två personers händer

Socialt stöd

Alla som bor i Eksjö kommun ska kunna känna sig trygga.
Alla ska få den hjälp de behöver.
Om man inte har pengar att betala hyra eller
köpa mata för kan man få hjälp.

Någon kanske dricker för mycket alkohol eller tar droger.
Någon är kanske inte snäll mot någon annan person.

Om du behöver hjälp eller vill prata med någon om
detta så kan du ringa kommunens kontaktcenter
telefon 0381-360 00.
De hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Hjälp till äldre

Eksjö kommun hjälper äldre människor som behöver det.
Även om man är gammal ska man få bo kvar hemma
så länge man vill.

Kommunen kan ge ekonomisk hjälp till någon som
vårdar en äldre person hemma.
Genom hemtjänst kan man få hjälp i hemmet med att
städa och tvätta och att handla mat.
Den hjälp man får beror på vilka behov man har.
Det innebär att hjälpen är olika för varje person.

Om du behöver hemtjänst kan du kontakta kommunen.
Ring kommunens kontaktcenter telefon 0381-360 00.
De hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Funktionsnedsättning

Människor med funktionsnedsättning
har rätt till stöd och service.
Personer med stora funktionsnedsättningar som
behöver mycket hjälp kan få personlig assistent.

För personer med funktionsnedsättning som ej har
arbete ute i samhället finns det arbete/sysselsättning
och träning på Daglig verksamhet.

Det finns lagar som bestämmer vad kommunen ska
göra för att hjälpa människor med funktionsnedsättningar.
De lagar som styr detta är Socialtjänstlagen och LSS.
LSS är en förkortning av Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade.

Inom sociala sektorn arbetar personal som hjälper
människor med olika funktionsnedsättningar.
Det kan vara personer med utvecklingsstörning eller
personer med psykiska problem.
Det kan också vara personer med rörelsehinder eller
som har en hjärnskada.
Vill du prata med någon om LSS, eller har du frågor
kan du ringa kommunens kontaktcenter,
telefon 0381-360 00.
De hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Hemsjukvård

Om du är sjuk och inte kan ta dig till sjukvården
kan du ha rätt till hälso- och sjukvård i hemmet,
detta kallas hemsjukvård.
Det är kommunen som ansvarar för hemsjukvården.

Telefon: 0381-360 00, Eksjö kommuns kontaktcenter
Fax: 0381-366 50
E-post: socialasektorn@eksjo.se

Så styrs kommunen

Bild på kommunfullmäktigesalen i Eksjö

Du kan vara med och bestämma

Alla som bor i Eksjö kommun kan vara med och bestämma.
Det kallas demokrati.
Demokrati betyder medbestämmande.
Det är de som bor i kommunen som väljer
vilka som ska bestämma.

Kommunfullmäktige

Det är kommunfullmäktige som bestämmer i kommunen.
Först och främst bestämmer man om sådant som sträcker
sig över lång tid och om till exempel avgifter för
olika kommunala tjänster.

I kommunfullmäktige är det politiker från de olika
politiska partierna som bestämmer.

Vid valet vart fjärde år röstar människorna i Eksjö
på det parti de vill ska bestämma.
49 politiker är med i kommunfullmäktige.
Hur många politiker från varje parti som får vara med
i kommunfullmäktige, beror på hur många röster varje parti får.

I Eksjö kommun finns 8 olika partier i kommunfullmäktige,
dessa är:

 • Centerpartiet har 8 politiker
 • Moderaterna har 10 politiker
 • Kristdemokraterna har 3 politiker
 • Liberalerna har 2 politiker
 • Socialdemokraterna har 15 politiker
 • Vänsterpartiet har 2 politiker
 • Miljöpartiet de gröna har 1 politiker
 • Sverigedemokraterna har 8 politiker

Kommunfullmäktiges ordförande heter Diana Laitinen Carlsson (S).

Denna mandatperiod, som alltid är 4 år, (år 2022–2026)
bestämmer Moderaterna och Socialdemokraterna.
Övriga partier är: Centerpartiet, Sverigedemokraterna,
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Politikerna i kommunfullmäktige sammanträder
10 gånger varje år.
Det står i Eksjö-Tidningen och här på
eksjo.se när kommunfullmäktige har möte.
Alla är välkomna.
Oftast är sammanträdet i Eksjö stadshus.

Mötet börjar med en frågestund.
Då kan alla kommuninvånare ställa frågor.
Efter frågestunden får besökaren bara lyssna.

Sammanträdet spelas in.
Antingen kan man titta direkt via webben,
eller se filmen i efterhand.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bestämmer om det som händer
dagligen inom den kommunala organisationen.
Kommunstyrelsen består av 13 politiker.

Ordförande i kommunstyrelsen är Annelie Hägg (C).

Tala med politikerna

Du kan prata direkt med dina politiker.
Du kan också bjuda in dem till egna möten
om du är med i en förening, eller till din arbetsplats.
Om du går i skolan, kan din skolklass bjuda in politiker.

Vill du tala med någon politiker,
ring till kommunens kontaktcenter 0381-360 00.
Du kan också skicka e-post till kommun@eksjo.se

Val

Val till riksdag, kommun och region i Sverige

Vart fjärde år är det val och då röstar svenska folket.
Då väljer vi vilka partier vi vill ska styra i Sverige.
Då är det tre olika val.
Vi väljer vilka som ska styra i riksdagen.
Vi väljer vilka som ska styra i kommunen.
Vi väljer vilka som ska styra i regionen.
Dessa tre val är på samma dag.
Nästa gång är valet till riksdag,
kommun och region år 2026.

Information om till exempel vallokaler
valdistrikt, förtidsröstning i Eksjö kommun
vid valet i höst.

Val till Europaparlamentet

Vart femte år är det val till Europaparlamentet.
Det kallas EU-val.
Då väljer vi vilka svenska politiker som ska
jobba i Europaparlamentet.
Det väljer vi för att Sverige är med i den
Europeiska Unionen (EU).

Nästa gång är EU-valet år den 9 juni 2024.
Det går att förtidssrösta från den 22 maj 2024.
Läs om var du kan förtidsrösta i Eksjö kommun.

Mer information på Valmyndighetens webbplats

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer
om val på lättläst svenska och på andra språk.
Du kan till exempel läsa om hur du kan rösta
och om hur ett val går till.

Val på lättläst svenska Länk till annan webbplats. (Valmyndighetens webbplats)

Våld i nära relationer

En ung kvinna som är ledsen

Blir du hotad, slagen eller kallad elaka saker
av någon som står dig nära?
Detta är olagligt och den som utsätter dig för
detta gör ett brott.

Du är inte ensam och det finns hjälp att få.

Hjälp som du kan få

Polisen kan hjälpa dig om du är i fara och
behöver hjälp direkt (ring 112) eller
om du vill göra en polisanmälan (ring 114 14).

Socialtjänsten kan hjälpa dig med råd och stöd,
hjälpa dig flytta till ett skyddat boende.
Du kan också få hjälp med kontaktförbud,
så att du kan känna dig säker.
Ring kommunens kontaktcenter telefon 0381-360 00
och säg att du vill prata med en kvinnofridshandläggare.

Om du ringer en kväll eller under helgen
så ringer du 112 och säger att du vill prata med socialjouren.

Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill
prata och kanske veta mer om vad du kan göra.
Du som är orolig för någon annan kan också ringa.
Du når dem på telefon 020-50 50 50.
Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Om du har ont eller är skadad så kan du
kontakta vårdcentralen, telefon 0381-359 25,
eller gå direkt till akuten på Västanågatan 9, Eksjö.

Behöver du en ambulans ringer du 112.

Tips

Tänk ut säkra platser nära dig.
Dit kan du gå om du inte är trygg hemma.

Tänk ut personer du litar på.
Lär dig deras telefonnummer och adresser
så att du snabbt kan kontakta dem.

Ha viktiga saker packade, till exempel
ID-kort eller pass, pengar och nycklar.
Då kan du snabbt ta med dem om du måste lämna hemmet.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Ringa

Du kan ringa till Eksjö kommuns kontaktcenter
på telefonnummer 0381-360 00 dessa tider:
Måndag—fredag mellan klockan 8.00 och 16.00.
Torsdagar, jämna veckor, mellan klockan 8.00 och 15.00.
Det är lunchstängt mellan klockan 12.00 och 12.45.

Dag före röd dag (helgdag) och på klämdagar
är det öppet mellan klockan 8.00 och 12.00.
En klämdag är när en arbetsdag är mellan
en helgdag och en annan arbetsfri dag.

Besöka

Du kan besöka Eksjö kommuns kontaktcenter
på Södra Kyrkogatan 4 i Eksjö.
Dessa tider har kontaktcenter öppet:
Måndag—fredag mellan klockan 8.00 och 16.00.
Torsdagar, jämna veckor, mellan klockan 8.00 och 15.00.
Det är lunchstängt mellan klockan 12.00 och 12.45.

Dag före röd dag (helgdag) och på klämdagar
är det öppet mellan klockan 8.00 och 12.00.
En klämdag är när en arbetsdag är mellan en
helgdag och en annan arbetsfri dag.

Skicka e-post

Du kan skicka e-post till kommunen till kommun@eksjo.se

Skicka brev

Vill du skicka brev till Eksjö kommun så är adressen:
Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

 TILLBAKA

Sidan senast uppdaterad:

Om Eksjö kommun på Lättläst

Här kan du läsa om Eksjö kommun på lättläst svenska.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.