Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (kf) har 49 valda politiker och är kommunens högsta och enda direktvalda organ – kommunens ”riksdag”.

Eksjö kommun styrs av en majoritet som består av Socialdemokraterna och Moderaterna. Övriga partier är Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Kommunfullmäktige väljs
vid allmänna val vart fjärde år, och är det enda direktvalda organet i kommunen. Nuvarande mandatperiod sträcker sig från 15 oktober 2022 till 14 oktober 2026.

Kommunfullmäktige väljer representanter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Till fullmäktige hör valnämnden, kommunrevisionen och överförmyndarnämnden. Fullmäktige har möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar för specifika ärenden.

Kommunfullmäktige beslutar
i principfrågor och grundläggande ärenden för kommunen, främst där de politiska åsikterna är avgörande. Exempel på beslut som fullmäktige tar är mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt, avgifter och taxor och andra viktiga ekonomiska frågor.

Ledamöter 2022–2026

Ordförande: Diana Laitinen Carlsson (S)
Förste vice ordförande: Kristina Carlo (M)
Andre vice ordförande: Stellan Johnsson (C)
Sekreterare: Anneli Gustafsson

Fullmäktiges sammanträden i webb-tv

Varje sammanträde med fullmäktige direktsänds från sammanträdes början den aktuella dagen. Webbsändningen startar strax innan sammanträdet börjar.

Ansvarig utgivare
Samtliga talare (politiker, tjänstemän och allmänhet) under sammanträdet ansvarar själva för sina uttalanden under webbsändningen.

Kommun­fullmäktiges ordförande Diana Laitinen Carlsson är ansvarig utgivare.

När kommentar lämnas om en webbsändning, behandlar kommunstyrelsen personuppgiften (namnet) i enlighet med GDPR.

Kommunfullmäktiges webbsändning Länk till annan webbplats.

Tidigare webbsändningar

Det är möjligt att se och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand. Du har då möjlighet att välja de ärenden du är intresserad av. Inspelningen läggs ut en till två arbetsdagar efter sammanträdet.

Tidigare webbsändningar från och med januari 2018 Länk till annan webbplats.

Webbsändningar saknas för följande möten:
23 februari 2023
19 mars 2020

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Tillkännagivande/ärendelista och handlingar

Här finns tillkännagivande (ärendelista) till kommunfullmäktige. Det är tillkännagivandet till det senaste sammanträdet som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Handlingar

Vill du ta del av handlingarna inför fullmäktiges sammanträde är du välkommen att kontakta kommunfullmäktiges sekreterare via kommunens kontaktcenter senast dagen före sammanträdet.

Mötestider och Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar klockan 18.00 tio gånger per år (undantag kan förekomma).

Varmt välkommen till fullmäktiges sammanträde via webb-tv eller genom besök.

Allmänhetens frågestund – medverkan

Sammanträdet börjar med Allmänhetens frågestund, vilket innebär att vem som vill kan ställa kortfattade frågor till ordförande eller vice ordförande i styrelse och nämnder, utskott eller beredningar. I den eventuella efterföljande överläggningen får samtliga fullmäktigeledamöter delta.

Ska du ställa en fråga är det viktigt att du har tagit del av följand information:
Frågan som ställs ska vara kortfattad. Vill du vara säker på att få den besvarad på samma möte som den ställs, bör du skicka in den till kansliavdelningen någon vecka i förväg. Till frågan kan en kort bakgrund lämnas om max två (2) minuter.

Allmänhetens frågestund är inget tillfälle till debatt, vilket innebär att det inte är tillåtet att på nytt gå upp i talarstolen för att ställa följdfrågor eller diskutera svaret. Det är heller inte tillåtet att ifrågasätta enskilda tjänstepersoner på frågestunden.

Ifall ordförande anser att någon avviker från ovanstående, kan hon besluta att avsluta frågestunden.

Vill du medverka under frågestunden, kontakta fullmäktiges sekreterare innan sammanträdet, via e-post anneli.gustafsson@eksjo.se eller via telefon
0381-366 02.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar

2023

Kommunfullmäktiges sammanträden startar normalt klockan 18.00, men i mars, juni och den 2 november startar de klockan 9.00.

Plats: Kommunfullmäktigesalen, Eksjö Stadshus

Se aktuell information under "Nyheter" på startsidan här på eksjo.se inför varje möte.

23 februari
23 mars, klockan 9.00
20 april, klockan 20.00
16 maj (tisdag)
15 juni, klockan 9.00
21 september
2 november, klockan 9.00
30 november
19 december (tisdag)

Mandatfördelning

Fördelningen av kommunfullmäktiges 49 mandat, 2022-2026

  • Centerpartiet, 8 mandat
  • Moderaterna, 10 mandat
  • Kristdemokraterna, 3 mandat
  • Liberalerna, 2 mandat
  • Socialdemokraterna, 15 mandat
  • Vänsterpartiet, 2 mandat
  • Miljöpartiet de gröna, 1 mandat
  • Sverigedemokraterna, 8 mandat

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Eksjö kommuns verksamhet. Medborgarförslaget behandlas politiskt.

Målsättningen är att ett medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige inom sex månader.

Läs mer om medborgarförslag

Fullmäktiges valberedning

På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljs en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av en ledamot per kommunfullmäktigeparti, med lika många ersättare.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla under mandatperioden.

Valberedningens ordförande och vice ordförande lägger fram förslag till fyllnadsval.

Ordförande: Saimy Svärd (S)
Vice ordförande: Erik Johansson (C)
Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ledamöter i valberedningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Eksjö kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (kf) har 49 valda politiker och är kommunens högsta och enda direktvalda organ – kommunens ”riksdag”.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.