Välkommen till Eksjö kommun

Kommun och politik

Kommunfakta och statistik

Tätorter, landsbygd, fakta om befolkning, geografi, ekonomi med mera samt nyckeltal som öppen data

Trygghet och säkerhet

Brandskydds- och sjukvårdsutbildningar, brottsförebyggande arbete, din säkerhet, hjärtstartare, krisberedskap

Regler och styrdokument

Lokala föreskrifter, policyer, kommunprogram, Eksjö kommuns vision, reglementen, flaggning

Kommun och politik, Eksjö kommun

Förvaltningen, kommunfullmäktige, nämnder, styrelser, trygghet och säkerhet, kommunfakta, samverkan, styrdokument

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.