Emilkraften

Emilkraften är en förening där medborgare, näringsliv och kommunen arbetar tillsammans med den lokala utvecklingen i Mariannelund. Emilkraften har blivit samhällets mötesplats och knutpunkt.

Emilkraftens syfte är att vara ett forum för dialog mellan näringsliv, föreningsliv och medborgare med målsättning att stödja samhällsutvecklingen i den östra delen av Eksjö kommun.

Emilkraften har tre prioriterade utvecklingsområden:

Landsbygdsutveckling

  • Stödja och finnas med som en naturlig part när andra aktörer vill genomföra gemensamhetsskapande aktiviteter eller utvecklingsprojekt.
  • Driva egna utvecklingsprojekt utifrån bygdens lokala förutsättningar.
  • Stödja utvecklingen av det lokala föreningslivet, näringslivet och besöksnäringen.

Turism/besöksnäring

  • Arbeta med strategisk utveckling av besöksnäringen.
  • Stödja de lokala turistaktörerna.
  • Utveckla kontakter med regionala turistföretag och samverkansorgan i Småland.

Medborgarservice

  • Erbjuda offentlig service.
  • Hjälpa och vägleda medborgarna utifrån olika samhällsfrågor.

Besöksadress medborgarkontoret: Verdandigatan 5, 2 våningen, Mariannelund

Emilkraftens webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad:

Emilkraften i Mariannelund

Emilkraften är en förening där medborgare, näringsliv och kommunen arbetar tillsammans med den lokala utvecklingen i Mariannelund. Emilkraften har blivit samhällets mötesplats och knutpunkt.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.