Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Emilkraften

Emilkraften är en förening där medborgare, näringsliv och kommunen arbetar tillsammans med den lokala utvecklingen i Mariannelund. Emilkraften har blivit samhällets mötesplats och knutpunkt.

Emilkraftens syfte är att vara ett forum för dialog mellan näringsliv, föreningsliv och medborgare med målsättning att stödja samhällsutvecklingen i den östra delen av Eksjö kommun.

Emilkraften har tre prioriterade utvecklingsområden:

Landsbygdsutveckling

  • Stödja och finnas med som en naturlig part när andra aktörer vill genomföra gemensamhetsskapande aktiviteter eller utvecklingsprojekt.
  • Driva egna utvecklingsprojekt utifrån bygdens lokala förutsättningar.
  • Stödja utvecklingen av det lokala föreningslivet, näringslivet och besöksnäringen.

Turism/besöksnäring

  • Arbeta med strategisk utveckling av besöksnäringen.
  • Stödja de lokala turistaktörerna.
  • Utveckla kontakter med regionala turistföretag och samverkansorgan i Småland.

Medborgarservice

  • Erbjuda offentlig service.
  • Hjälpa och vägleda medborgarna utifrån olika samhällsfrågor.

Besöksadress medborgarkontoret: Verdandigatan 5, 2 våningen, Mariannelund

Emilkraftens webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad:

Emilkraften i Mariannelund

Emilkraften är en förening där medborgare, näringsliv och kommunen arbetar tillsammans med den lokala utvecklingen i Mariannelund. Emilkraften har blivit samhällets mötesplats och knutpunkt.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.