Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Boenden för vuxna med psykisk ohälsa

För dig som har en långvarig psykisk ohälsa och behöver stöd och hjälp i vardagen finns det särskilda boenden. Personalen som arbetar på boendena finns på plats dygnet runt och ger dig det stöd du behöver utifrån individuella behov och mål. Syftet är att stärka dina färdigheter för att kunna leva så självständigt som möjligt i delaktighet.

I Eksjö kommun finns två boenden med personal dygnet runt för vuxna med psykisk ohälsa.

Plats på boendena kräver beslut från biståndshandläggare.

Boendet Ekbacken är främst till för äldre kvinnor och män med psykisk ohälsa. Ekbacken ligger på Sofieholmsgatan 2 i Eksjö. Ekbacken har elva lägenheter.

Boendet Kaserngatan 22 ligger på Itolv-området i centrala Eksjö. Boendet har tio lägenheter samt gemensamhetsutrymme och samtalsrum. Det finns även ett antal lägenheter i närområdet som är knutna till detta boende.

Stödinsatser som erbjuds på Kaserngatan 22 är att:

  • tillsammans upprätta genomförandeplan
  • planera och underlätta i vardagen med hjälp av till exempel scheman och checklistor
  • ha motiverande samtal
  • ge stöd i kontakter med myndigheter
  • ge stöd i sociala kontakter
  • ge stöd i att hitta sysselsättning
  • ge stöd i att komma igång/bibehålla fritidsaktiviteter.

Kontakt

Biståndsenheten

Besök

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Telefontid:

Biståndsenhetens handläggare har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Fax:

0381-366 50

Sidan senast uppdaterad:

Boenden för vuxna med psykisk ohälsa i Eksjö kommun

För dig som har en långvarig psykisk ohälsa och behöver stöd och hjälp i vardagen finns det särskilda boenden. Personalen som arbetar på boendena finns på plats dygnet runt och ger dig det stöd du behöver.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.