Politisk organisation

Eksjö kommun är en politisk styrd organisation. Kommunfullmäktige har 49 valda politiker och är kommunens högsta och enda direktvalda organ – kommunens ”riksdag”. Kommunfullmäktige fattar beslut i kommunens övergripande ärenden och om kommunens budget. Kommunstyrelsen är kommunens ”regering”. Till kommunstyrelsen hör ledningsutskottet och fyra nämnder.

Mandatperioden 2022–2026 leds Eksjö kommun av en majoritet där Socialdemokraterna och Moderaterna ingår. Övriga partier är Centerpartiet, Sverige­demokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet Liberalerna och Miljöpartiet.

Hur en kommuns styrs kan du läsa om på Sveriges kommuners och regioners, SKR:s, webbplats Länk till annan webbplats.

Politisk organisation 2022–2026

Under 2022–2026 gäller denna politiska organisation.

Under kommunfullmäktige, som har 49 ledamöter finns

Under kommunstyrelsen, som har 13 ledamöter, finns ledningsutskott och fyra nämnder:

Förvaltningens organisation

Den politiska organisationen:

Schema över Eksjö kommuns politiska organisation

Antal ledamöter och mandatfördelning

Eksjö kommuns nämndorganisation

Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser

Antal ledamöter

Kommunfullmäktige

49

Tillfälliga beredningar vid behov


Kommunstyrelsen

13

Ledningsutskottet

7

Barn- och utbildningsnämnd och beredning

7

Samhällsbyggnadsnämnd och beredning

7

Socialnämnd och beredning

7

Tillväxt- och utvecklingsnämnd och beredning

7

Krisledningsnämnd

7

Valnämnd

5

Kommunrevision

8

Höglandets överförmyndarnämnd

1

Mandatfördelning 2022–2026 visat i antal ledamöter per partitillhörighet.

Partitillhörighet

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Socialdemokraterna

15

Utses i november

Moderaterna

10


Centerpartiet

8


Sverigedemokraterna

8


Kristdemokraterna

3


Vänsterpartiet

2


Liberalerna

2


Miljöpartiet de gröna

1


Medborgarnas inflytande i fokus

Den politiska organisationen är utformad så att den ska öka invånarnas intresse för att delta i debatten om hur samhället ska byggas och skötas. Invånaren ska vilja ta åt sig politiska uppdrag.

Organisationen ska klara att möta invånarnas och omvärldens krav på inflytande och deltagande, främst för att kvalitetssäkra utvecklingen av den kommunala servicen.

Eksjö kommun ska utvecklas till en trygg och god kommun för invånarna. Grunden för detta är främst en ständigt pågående dialog med invånarna.

Ledande värderingar för hela den kommunala organisationen är att uppnå ökade värden för invånarna genom:

  • helhetssyn
  • samordning
  • utvecklade medborgarkontakter med insyn och delaktighet

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Politisk organisation i Eksjö kommun

Eksjö kommun är en politisk styrd organisation. Kommunfullmäktige har 49 valda politiker och är kommunens högsta och enda direktvalda organ – kommunens ”riksdag”. Kommunfullmäktige fattar beslut i kommunens övergripande ärenden och om kommunens budget. Kommunstyrelsen är kommunens ”regering”. Till kommunstyrelsen hör ledningsutskottet och fyra nämnder.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.