Välkommen till Eksjö kommun

Två brandmän som bär slangar. I bakgrunden syns två brandbilar.
LYSSNA

Bli deltidsbrandman

Att vara deltidsbrandman innebär att du gör en stor insats för företagen och invånarna i den ort du bor på. Är du intresserad kontaktar du Räddningstjänsten för att få veta mer om vilket behov som finns av deltidsbrandmän.

I Eksjö kommun finns det brandstationer med deltidsbrandmän i Eksjö, Hjältevad och Mariannelund.

Det är inget heltidsjobb att arbeta som deltidsbrandman eller räddningstjänst­personal i beredskap, som det egentligen heter. Vanligtvis har du ett annat jobb i grunden, där din arbetsgivare ser fördelarna med att ha din kompetens i sitt företag. Därför släpper din arbetsgivare dig när du behöver rycka ut på insatser.

Att arbeta i en räddningstjänst innebär ett ständigt lagarbete som utvecklar dig mycket som individ och som gruppmedlem.

Vad innebär det att vara deltidsbrandman för dig och din arbetsgivare

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en webbsida, "Bli deltidsbrandman nu", i syfte att hjälpa Sveriges kommuner med rekrytering av brandmän.

blideltidsbrandman.nu Länk till annan webbplats.

Beredskap

När räddningstjänstpersonal i beredskap har beredskap ska du vara tillgänglig dygnet runt. I Eksjö kommun har deltidsbrandmännen beredskap var tredje vecka. Du har då beredskap från måndag morgon till nästa måndag.

Larmen får du genom en personsökare som du bär med dig. När larmet går ska du kunna infinna dig på räddningstjänsten och vara klar för utryckning inom ett visst antal minuter.

Anspänningstid, tiden du ska kunna innfinna dig på räddningstjänsten är för:

  • Eksjö – fem minuter
  • Hjältevad – åtta minuter
  • Mariannelund – sex minuter

Utbildning och övningar

Du deltar regelbundet i utbildning och övningar inom den egna brandkåren. Den ersättning som du får är dels ersättning för den tid som går åt till utryckningar, övningar och utbildning, dels beredskapsersättning.

Många arbetsgivare tycker att det är en tillgång att ha räddningstjänstpersonal i beredskap anställda, eftersom arbetsgivaren då har en bra kunskap om bland annat brandskyddsarbete.

Du hamnar i en fin gemenskap och du gör vardagen tryggare och säkrare på din hemort. En trygghet som kan vara avgörande för bygdens utveckling.

Vid anställning

Om du får en anställning, så ser räddningstjänsten till att du får den utbildning som behövs. Utbildningen heter Grib, grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Länk till annan webbplats.   

Intresseanmälan

Kontakt

Räddningstjänsten Mats Kraft

Besök:

Västerlånggatan 21

Post:

Eksjö kommun, 575 32 Eksjö

Telefon:

0381-368 88

E-post:

mats.kraft@eksjo.se

Fax:

0381-132 95

Sidan senast uppdaterad:

Bli deltidsbrandman i Eksjö kommun

Att vara deltidsbrandman innebär att du gör en stor insats för företagen och invånarna i den ort du bor på. Är du intresserad kontaktar du räddningstjänsten för att få veta mer om vilket behov som finns av deltidsbrandmän.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.