Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Socialnämnden

Socialnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Socialutskottet bereder ärenden till nämnden.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

  • äldrevård
  • stöd och service till psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta
  • socialt stöd som avser barn och unga, ekonomiskt bistånd, missbruk, sysselsättning
  • hälso- och sjukvård
  • integration
  • bostadsanpassning

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Marie-Louise Gunnarsson (M)
Förste vice ordförande: Rozita Hedqvist (S)
Andre vice ordförande:
Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Protokoll

Socialnämndens och socialutskottets protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till socialnämnden och socialutskottet. Det är kallelsen till de senaste sammanträdena som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

Socialutskott 2023

25 januari
22 februari
22 mars
19 april
17 maj
23 augusti
27 september
25 oktober
22 november

Socialnämnden 2023

8 februari
8 mars
5 april
3 maj
31 maj
6 september
11 oktober
8 november
6 december

Sidan senast uppdaterad:

Socialnämnden i Eksjö kommun

Socialnämnden behandlar ärenden inom dessa områden: äldrevård, omsorg för funktionshindrade, socialt stöd som avser ekonomiskt bistånd, missbruk, sysselsättning, hälso- och sjukvård samt bostadsanpassning

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.