Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Råd i kommunen

Kommunens styrelser och nämnder har stöd av olika rådgivande organ. Råden fungerar som invånarnas intressebevakare. Dessa kan ta del av och påverka kommande beslut inom sina olika intresseområden.

I Eksjö kommun finns flera olika intresseorgan som barn- och ungdomsrådet, kommunala funktionshinderrådet, pensionärsrådet eller brukarråd. Som anhörig inom äldreomsorgen eller som vårdnadshavare till barn inom förskola och skola kan du medverka i brukarråd.

Barn- och ungdomsrådet

Vill du som ung vara med och påverka kommunens utveckling? Eksjö kommun behöver barn och ungdomars entusiasm, drivkraft och kompetens. Som ung i kommunen ska du känna att du blir sedd och har möjlighet att påverka. Läs mer om barn- och ungdomsrådet

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande.

Brukarråd i förskolan och skolan

Brukarråd inom socialt stöd och omsorg

Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet består av representanter från de handikapporganisationer som finns i kommunen, samt av politiker från de olika kommunala organen.

Ordförande: Mikael Andreasson (S)
Sekreterare: Maria Axelsson

Mötestider 2024
6 februari
28 maj
22 oktober
3 december

Samtliga möten startar klockan 13.15 och beräknas sluta cirka klockan 16.00. Sammanträdesrum: Kommunfullmäktigesalen.

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2024

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2023

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2022

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2021

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet består av representanter från de pensionärsorganisationer som finns i kommunen, samt en representant från kommunstyrelsen och en från respektive nämnd.

Ordförande: Marie-Louise Gunnarsson
Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Mötestider 2024

Mötestid: klockan 9.30–12.00
26 februari
13 maj
16 september
2 december

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2024

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2023

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2022

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Olika råd i Eksjö kommun

Kommunens styrelser och nämnder har stöd av olika rådgivande organ. Råden fungerar som invånarnas intressebevakare. Dessa kan ta del av och påverka kommande beslut inom sina olika intresseområden.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.