LYSSNA

Övrig kommunal service

På denna sida finns information om borgerlig vigsel, kommunarkiv, digital myndighetspost, begravningsombud och notarius publicus.

Borgerlig vigsel

Den borgerliga vigseln är kostnadsfri. Det är vanligt att vigseln sker i Stadshuset, kommunfullmäktigesalen, Österlånggatan 14 i Eksjö.

Intyg

Före ceremonin måste parterna ha ett intyg om vigsel. Blanketten finns på Skatteverkets webbplats.

Hindersprövning – ansökan och försäkran, Skatteverketlänk till annan webbplats

Utländska medborgare behöver dessutom intyg från hemlandet som styrker att man inte är gift.

Två vittnen, minst 15 år gamla, ska vara med under akten. Har man inga egna vittnen kan personal från kommunen vara vittne (gäller endast vardagar). 

Tid för vigsel/partnerskapsförrättning kan bokas hos Kontaktcenter, telefon 0381-360 00.

Vigselförrättare

Vigselförrättare i Eksjö kommun är Diana Laitinen Carlsson, Elisabeth Hagelberg, Karin Elardt, Sebastian Hörlin och Tomas Erazim.

Kommunarkiv

I Eksjö kommuns arkiv förvaras alla handlingar som ska sparas/bevaras för evigt. Samhällsinformation sparas för framtiden och är en del av vår gemensamma historia.

I kommunarkivet kan du ta del av originalhandlingar, som till exempel protokoll. Här finns även kopior på betyg och betygskataloger, samt skolhälsovårdsjournaler.

Huvudregeln är att de allmänna arkiven är offentliga. Vissa handlingar omfattas av sekretess.

Enligt arkivlagen ska kommunerna bevara arkiv. Det finns tre skäl till detta:

  1. Allmänhetens rätt att ta del av handlingar
  2. Information för rättsskipning och förvaltning
  3. För att främja framtida forskning

E-tjänst för beställning av betygskopia

Beställning av betygskopia görs i första hand via e-tjänst

Kontaktperson

Behöver du ha tillgång till en akt eller handling, kontakta arkivansvarig via kontaktcenter.

Begravningsombud

Begravningsombudet företräder den som inte är medlem i Svenska kyrkan, och är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen.

Exempel på uppgifter som ombudet har är att vara med i planering av nya begravningsplatsers utformning och bevaka av begravningsavgiftens storlek. Begravningsombudet kan också framföra önskemål från den som inte tillhör Svenska kyrkan när det gäller begravningsverksamheten.

Begravningsombud för samtliga församlingar i Eksjö kommun är:

Göran Nilsson
Telefon: 0381-157 78
E-post: goran.nilsson@grevhagen.eksjo.com

Notarius publicus – jurist med vissa offentliga uppdrag

Notarius publicus

Notarius publicus är en jurist som har vissa offentliga uppdrag. Notarius publicus utses av länsstyrelsen och är en gammal tradition i vårt rättsväsende. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Uppdrag

Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med olika tjänster som att

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar
  • närvara som vittne i vissa fall
  • kontrollera lotteridragningar med mera
  • efter annan kontroll eller undersökning, lämna redogörelse för sina iakttagelser
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Eksjö kommuns notarius publicus

För mer information om tjänster och kostnader kontakta:

Mikael Svegfors
Svegfors Advokatbyrå AB
Besöksadress: Storgatan 38, 578 31 Aneby

Tidbokning via telefon eller e-post:
Telefon: 0380-451 75, 072-226 32 22
E-post: advokat@svegfors.se
Webbplats: http://svegfors.se/notariuspublicuslänk till annan webbplats

Digital post

Ta emot din myndighetspost digitalt

När du skaffar en digital brevlåda kan du enkelt ta emot, läsa och samla din post från myndigheter, kommuner och regioner som skickar post digitalt. Du kan läsa din post när som helst och var än du är. Oavsett vilken digital brevlåda du väljer får du din myndighetspost dit. I några av brevlådorna får du även post från företag. Din digitala brevlåda är ett säkert alternativ då du loggar in med e-legitimation.

Ditt ansvar att ta del av din digitala post

Du har alltid ett eget ansvar att öppna och ta del av den post som kommer till dig, oavsett om den är digital eller skickas på papper. Du ansvarar även för att ha de internet‑ och mobiltjänster som krävs för att kunna använda tjänsten digital post om du valt att skaffa en digital brevlåda.

Skaffa en digital brevlåda

För att få din myndighetspost digitalt behöver du välja och skaffa en digital brevlåda. För att skaffa digital brevlåda behöver du ha e-legitimation. På Myndigheten för digital förvaltnings webbplats finns mer information om digital post och om hur du skaffar en digital brevlådalänk till annan webbplats.

Har du ingen e-legitimation/BankID? Läs mer om hur du skaffar en e-legitimation/BankIDlänk till annan webbplats

Eksjö kommun skickar post digital

Ett flertal verksamheter vid Eksjö kommun skickar idag sin post digitalt. De mottagare som inte har en digital brevlåda får sin post på papper. Så småningom kommer mer och mer post att skickas digitalt.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00


Kontaktuppgifter till begravningsombud och notarius publicus finns under respektive avsnitt här på sidan.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 3 september 2020

Övrig kommunal service, Eksjö kommun

På denna sida finns information om borgerlig vigsel, kommunarkiv, digital myndighetspost, begravningsombud och notarius publicus.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.