Välkommen till Eksjö kommun

Odlingar vid FOBO, Föreningen organisk biologisk odling
LYSSNA

Kolonilotter och närodlat

Att odla sina egna grönsaker är smart både för magen och klimatet. Efterfrågan på närodlad mat ökar och att odla kan därför också innebära en extra inkomst om man väljer att starta företag. Om du inte har egen trädgård, eller om den mark du har inte räcker till finns det möjlighet att hyra en kolonilott.

Mer närproducerade livsmedel som konsumeras av kommunens invånare kan bidra till mindre utsläpp från långväga transporter och därmed minska klimatpåverkan. Småskalig odling görs också utan bekämpningsmedel och större maskiner. Dessutom bidrar du till en grön, attraktiv stad som förstärker den biologiska mångfalden.

Vill du lära dig mer om odling?

Här får du några tips på om du vill lära dig mer om odling:

Odling som livsstil

Odlingsakademien pågick som ett leaderprojekt av föreningen Astrid Lindgrens Hembygd fram till 2023, med finansiering via EU och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Odlingsakademien lever nu vidare som ett nätverk.

Odlings som livsstil – Odlingsakademien Länk till annan webbplats.

Förbundet organisk – biologisk odling – FOBO

Fobos ekologiska trädgård ligger intill Kvarnarps gård strax söder om Eksjö. Bland medlemmarna i förbundet finns såväl yrkesodlare som husbehovsodlare och konsumenter.

Fobos trädgård - Visit Eksjö (visiteksjo.se) Länk till annan webbplats.

Eksjö-Nässjö (fobo.se) Länk till annan webbplats.

Är du intresserad av en kolonilott?

I Eksjö tätort finns kolonilotter i Bänarp, i Prästhagen och vid Fobos trädgård.

Bänarp, Eksjö

Mer information och kontaktperson om kolonilotter i Bänarp finns på Eksjöbostäders webbplats. Se rubiken Stadsnära odling.

Prästhagen, Eksjö

Kontakt Eksjö-Nässjö (fobo.se) Länk till annan webbplats.

Vid Fobos trädgård, Eksjö

Kontakt Eksjö-Nässjö (fobo.se) Länk till annan webbplats.

Större markytor

Är du intresserad av större markytor eller ytor utanför Eksjö stad, kontakta Samhällsbyggnadssektorn samhallsbyggnad@eksjo.se som gärna hjälper till med att förmedla kontakter.

Är du intresserad av att starta företag med närodlat?

När efterfrågan på närodlad mat ökar kan odling också innebära en extra inkomst om man väljer att starta företag.

Är du intresserad av att starta ett företag kontakta eksjo.nu Länk till annan webbplats.

Vill du äta närodlat?

Reko-ring Eksjö säljer producenter livsmedel och produkter direkt till konsumenten. Beställningar görs via sociala medier och utlämning sker på en särskild plats med jämna mellanrum.

REKO Eksjö på Facebook Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Kolonilotter och närodlat

Att odla sina egna grönsaker är smart både för magen och klimatet. Efterfrågan på närodlad mat ökar och att odla kan därför också innebära en extra inkomst om man väljer att starta företag. Om du inte har egen trädgård, eller om den mark du har inte räcker till finns det möjlighet att hyra en kolonilott.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.