Eksjö kommuns logotyp

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att vi alla inom Eksjö kommun använder våra gemensamma resurser medvetet. Vi ska inte äventyra möjligheterna för kommande generationer.

Vi fokuserar på hållbar utveckling ur tre perspektiv:

  • social hållbarhet
  • miljömässig hållbarhet
  • ekonomisk hållbarhet

Så arbetar Eksjö kommun – hållbarhetsbokslut

Kommunprogrammet är Eksjö kommuns program för hållbar utveckling och visar hur vi tar oss an Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.
Kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen

Arbetet med förvaltningsövergripande handlingsplaner för miljö (Miljö- och hållbarhetsarbete) och social hållbarhet är verktyg för samverkan och prioritering av åtgärder för hållbar utveckling.

Hållbarhetsbokslutet är en redovisning av kommunens hållbarhetsarbete och ett underlag för den långsiktiga planeringen.

Hållbarhetsbokslut 2022 Pdf, 979 kB.

Social hållbarhet

Ur Eksjö kommuns vision:

Vi ska vara en kommun där alla känner att grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.

I enlighet med det kommunala uppdraget arbetar Eksjö kommun med olika dimensioner av social hållbarhet genom socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg, skola, räddningstjänst med mera.

Det förvaltningsövergripande arbetet med social hållbarhet kan sammanfattas i områdena folkhälsa, brottsförebyggande och delaktighet/icke-diskriminering.

Miljömässig hållbarhet

Ur Eksjö kommuns vision:

Vi ska alla ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser för att bidra till ett gott klimat och en god livskvalitet för framtiden.

Miljö- och hållbarhetsarbete

Ekonomisk hållbarhet

Ur Eksjö kommuns vision:

Vi ska skapa en balanserad ekonomisk tillväxt, utan att slita på naturresurser eller människa, där alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov.

Ekonomi och budget (se årsredovisning)

Globala målen

De globala målen och agenda 2030 visar vad som behöver göras globalt och lokalt, för att nå hållbar utveckling. Kommunen och dess invånare påverkar inte bara Eksjö kommun, utan även omvärldens möjligheter att nå målen i Agendan. Hållbar utveckling berör alla sektorer i samhället.

Globala målen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist

Besök:

Österlånggatan 14, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 08

E-post:

sara.bergqvist@eksjo.se