Välkommen till Eksjö kommun

Bild på eksjö Kommunfastigheters och Eksjöbostäders logotyperFörstora bilden
LYSSNA

Fakta om oss

Eksjö Kommunfastigheter äger och förvaltar samtliga kommunala verksamhetslokaler, så som skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar och kulturbyggnader i hela Eksjö kommun.

Bolaget har idag tillsammans med Eksjöbostäder cirka 85 anställda och har en omsättning på cirka 79 miljoner kronor. Bolaget har ett avkastningskrav från ägaren Eksjö Stadshus AB.

Vi äger cirka 40 fastigheter med en total yta på 108 000 kvadratmeter. Fastigheterna värms upp med fjärrvärme, bergvärme, luftvattenvärme och elpanna.

Årsredovisningar

Vår värdegrund

Våra väderingar utgår från det värderingsarbete alla medarbetare gjort tillsammans. Alla medarbetare har fått dokumentet "Vår värdegrund" och har skrivit under på att atbeta efter dessa värderingar.

Våra gemensamma värderingar är:

Målfokusering
För att klara våra mål ska vi ta ansvar, vara engagerade och effektiva i vårt arbete. Våra mål ska vara väl kommunicerade och realistiska. Med dialog och information skapar vi delaktighet i företaget.

Utveckling
Vi vill ständigt förbättra oss som medarbetare och som människor. Vi måste alltid jobba med ständiga förbättringar från det lilla till det stora för att säkerhetsställa vår framtid. För att möjliggöra utveckling delar vi med oss av vår kompetens och erfarenhet.

Respekt
Vi respekterar och har förtroende för varandra och de regler vi har. Vi använder ett vårdat språk och vi talar med personer istället för om personer. Vi ger och tar såväl positiv som negativ feedback. Med feedback växer vi som människor och blir inspirerade och motiverade i våra arbetsuppgifter. Vi ställer upp och hjälper varandra när de behövs. Vi har alla ett ansvar för att vi har en posititv stämning på jobbet.

Stolthet
Vi är engagerade och känner oss stolta över vår arbetsplats där vi hjälps åt att sprida en positiv bild av företaget, detta ger oss glädje och skapar energi.

bild text svammel

Affärsplan

I affärsplanen för Eksjö Kommunfastigheter står det bland annat om vår vision, vår affärsidé, vår verksamhetsidé och vårt uppdrag. Där står det om bolagens mål i fyra perspektiv kopplat till Agenda 2030 och till Kommunprogrammets effektmål.

Vision

"Bästa alternativet för Eksjö kommun!"

Visionen uttrycker ambitionen om ett framtida tillstånd – att vara det bästa och smartaste alternativet för vår huvudsakliga hyresgäst, Eksjö kommun. Målet är att få ut så mycket värde för varje skattekrona som möjligt.

Affärsidé

Vi ska vara kommunkoncernens främsta kompetens på kommunala verksamhetslokaler.
Bolaget ska arbeta för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt.
Tillsammans med Eksjö kommun utvecklar vi moderna, attraktiva, välskötta och hållbara fastigheter med en oslagbar hyra som bidrar till tillväxten i Eksjö kommun.

Vår historia

Eksjö Kommunfastigheters ursprung är fastighetsavdelningen på Eksjö kommuns tekniska kontor. År 2005 beslutade Eksjö kommun, som en av få kommuner i landet, att skapa ett bolag med uppdrag att äga de kommunala verksamheternas lokaler. Vi äger skolbyggnader, äldreboenden, sportanläggningar, kulturbyggnader med mera i hela Eksjö kommun.

Sidan senast uppdaterad:

Fakta om oss, Eksjö Kommunfastigheter

Årsredovisningar, vår värdegrund, affärsplan 2020-2023, vår historia, kontakta Eksjö Kommunfastigheter

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567