Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Elsäkerhetsbesiktning

Genom att göra elsäkringsbesiktning säkerställs elsäkerheten.

För att säkerställa säkerheten i offentliga byggnader kräver försäkringsbolaget att ett antal utvalda offentliga byggnader besiktigas vart tredje år. Eksjö Kommunfastigheter väljer dock, enligt Elsäkerhetsverkets rekommendationer, att elsäkerhetsbesiktiga samtliga bolagets lokaler samt de förskolelokaler som ägs av Eksjöbostäder.

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Alla vardagar klockan 9.00–11.00

Sidan senast uppdaterad:

Elsäkerhetsbesiktning hos Eksjö Kommunfastigheter

Informaton om hur Eksjö Kommunfastigheter arbetar med elsäkerhetsbesiktning.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567