Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Om webbplatsen

Här hittar du information som rör hela webbplatsen, till exempel vad som gäller för cookies, personuppgifter och tillgänglighet.

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Bra att veta om webbplatsen

Den 11 maj 2020 lanserades kommunfastigheter.nu i denna tappning. Bolagets webbplats är en underwebbplats till eksjo.se.

Målet har varit att ta fram en lättnavigerad och modern webbplats. Service och tjänster har satts i fokus och annat mer utsmyckande innehåll har tonats ner.

Strukturen på webbplatsen är uppbyggd utifrån hur besökarna förväntas hitta information och inte efter hur bolagets organisation är uppbyggd. Samtliga texter är omskrivna för att de ska bli enklare och tydligare.

Webbplatsen har anpassats så att den fungerar lika bra oavsett om du surfar från en mobil, läsplatta eller dator.

Översättning, translate

Den här webbplatsen kommunfastigheter.nu har inte någon funktion för översättning till andra språk. Du som besökare kan dock använda externa tjänster för att översätta innehållet, om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska.

Externa översättningstjänster

Hitta på webbplatsen

För att hitta på webbplatsen använd gärna sökfunktionen. Om du använt sökfunktionen, och ändå inte hittar det du söker, skicka gärna ett mejl till kommunfastigheter@eksjo.se

Vi vill gärna förbättra webbplatsen, tack för dina synpunkter.

Kakor (cookies)

Denna webbplats anväder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök. En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. Läs mer om vilka cookies som används på webbplatsen och i vilket syfte.

Tillgänglighetsredogörelse

Eksjö Kommunfastigheter står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur kommunfastigheter.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här finns också information om eventuella kända tillgänglighetsproblem och och information om hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet "Innehåll som inte är tillgängligt" nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kommunfastigheter.nu i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan kontakta oss genom att:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på kommunfastigheter@eksjo.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla detta till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen. Den här webbplatsen är därmed endast delvis förenlig med lagen om tillgängliget till digital offentlig service.

Arbete med tillgänglighet på webbplatsen

Lyssna
Vi har hjälpmedel för att underlätta för dig som besökare, bland annat en funktion som gör att de kan lyssna på innehållet. Mer information finns under rubriken "Lyssna på webbplatsen" på denna sidan.

Tabba dig fram
Webbplatsen är byggd så att du ska kunna tabba dig igenom den utan att behöva använda en datormus.

Översättning
Webbplatsen har en funktion som använder sig av Googles översättningsverktyg. Översättningsfunktion finns i sidhuvudet, eller i sidfoten på mindre enheter.

Responsiv
Kommunfastigheter.nu är anpassningsbar och dynamisk. Det innebär att läsbarhet och struktur är densamma oavsett om du sitter vid en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Klarspråk
Vi arbetar kontinuerligt för att skriva på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Innehåll som inte är tillgängligt

Kod och färgkontraster
Viss kod på webbplatsen följer inte WCAG. Vissa delar på webbplatsen har bristande kontraster mellan text och bakgrund.

Dokument
Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. En del av pdf-dokumenten, särskilt de äldre, är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Ett arbete har påbörjats för att tillgänglighetsanpassa pdf-dokumenten. Några dokument på webbplatsen är pdf-filer som vi inte äger. Därför kan vi inte justera i och göra dessa dokument tillgängliga. Du kan kontakta Eksjö Komunfastigheter för att få en tillgänglig version av ett dokument som ännu inte gjorts tillgängligt.

E-tjänster, tredjepartsinnehåll och integrerade system
Det finns e-tjänster, tredjepartsinnehåll och system, som du når via kommunfastigheter.nu, som inte uppfyller kriterierna i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller lagkraven är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till kommunfastigheter.nu. Det kommer att förändras genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Bilder
Alternativtexter kan saknas på bilder. Alternativtext är en text som förklarar vad en bild visar. Arbete pågår för att komplettera och förbättra dessa texter på webbplatsens bilder.

Filmer
Det finns filmer på webbplatsen som kan sakna undertexter och/eller syntolkning. De filmer som omfattas av lagen, och som publiceras efter den 23 september 2020, kommer i vissa fall sakna syntolkning. Vi kommer successivt att se över och åtgärda detta under 2021.

Språk
På vissa webbsidor kan det förekomma långa texter, inkonsekvent format på datum och sifferformat, felaktigt utformade länktexter, samt brutna länkar.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör sig i första hand om kartor som inte är avsedda för navigering och digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Eksjö Kommunfastigheter eller står under dess kontroll.

Hur har vi testat webbplatsen?

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras. Vi har även gjort en självskattning av kommunfastigheter.nu.

  • Senaste bedömningen gjordes den 6 september 2023.
  • Webbplatsen publicerades den 11 maj 2020.

Lyssna på webbplatsen

Den här webbplatsen använder tjänsten Readspeaker för uppläsning av innehåll på webbplatsen. Lyssnafunktionen är ett hjälpmedel som gör att webben talar.

Readspeaker läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal på mp3, förstorar texten och ger dig möjlighet att skärma av för att hålla fokus på det du läser.

Lyssnafunktionen fungerar på smarta mobiltelefoner, surfplattor, Mac och PC utan att du behöver ladda ned programmet till din egen dator. Readspeaker kostar ingenting för dig som användare.

Aktivera Readspeaker

Du aktiverar Readspeaker genom att klicka på "Lyssna" som finns över rubriken på webbsidorna.

Så använder du Readspeaker

När du aktiverar Readspeaker öppnas ett verktygsfält. Detta följer med så länge du är inne på eksjobostader.se om du inte avaktiverar funktionen.

Läs mer om de olika funktionerna i Readspeaker. Länk till annan webbplats.

Bilder

Bilderna som används på webbplatsen är copyrightskyddade, det vill säga, de får inte laddas ner och användas av någon annan. De flesta fotografier ägs av Johan Lindqvist Fotografi AB, Misovi Foto, Formidabel design och Eksjö Kommunfastigheter AB.

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

 TILLBAKA

Sidan senast uppdaterad:

Om webbplatsen

Om kakor (cookies), tillgänglighet, lyssnafunktion, Google Translate, bilder och personuppgifter på webbplatsen.