Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Tillgänglighet

Tillgänglighetsfrågorna har de senaste åren haft en viktig roll i all planering och Eksjö Kommunfastigheters byggnader har nu hög tillgänglighet.

Samtliga offentliga byggnader har tillgång till ramp och i princip alla flervåningshus är utrustade med hiss.

Eksjö Komunfastigheters hissar besiktas och kontrolleras varje år. Samtliga hissar är numera anpassade för det nya lagkravet om att hisskorgen ska vara försedd med dörr, vilket innebär att hissen blir helt avskild från den fasta väggen och risken för klämskador mininmeras.

Enkelt avhjälpta hinder

Bolaget strävar ständigt efter att göra publika lokaler och allmänna platser mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempelvis kan en markering i golvet eller kontrastmarkeringar med olika kulörer underlätta vardagen för en person med nedsatt syn. Vid ny- och ombyggnad följs alltid aktuella föreskrifter. I äldre fastigheter görs förbättringar successivt. Insatserna prioriteras högt när behov uppstår på exempelvis en skola eller en arbetsplats.

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Alla vardagar klockan 9.00-11.00

Sidan senast uppdaterad:

Tillgänglighet i Eksjö Kommunfastigheters lokaler

Information om Eksjö Kommunfastigheters tillgänglighet i sina byggnader.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567