Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Gränsdragningslista

Gränsdragningslistan klargör ansvarsfördelningen, såväl tekniskt som ekonomiskt, av drift, skötsel, reperation och underhåll.

Gränsdragningslistan gäller befintliga byggnadsdelar, inredning, utrustning med mera i kommunala verksamhetslokaler ägda och förvaltade av Eksjö Kommunfastigheter AB.

Gränsdragningslistan omfattar inte:

  • Nyinvesteringar
  • Inhyrda lokaler
  • Kommersiella lokaler

Gränsdragningslistan mellan hyresvärd och hyresgäst är avsedd att användas internt vid tolkningsfrågor. Dokumentet saknar juridisk rättsverkan och kan inte tillämpas vid extern in- eller uthyrning. I de fall där villkoren i hyresavtalet skiljer sig från denna gränsdragningslista gäller villkoren i hyresavtalet i första hand. Hänsyn ska visas mellan bägge parter och gränsdragningslistan ska inte ses som en absolut gräns. Arbeten av mindre karaktär ska kunna utföras av båda parter.

Hyran på respektive hyresobjekt är beräknad utifrån gränsdragningen i det här dokumentet. En översyn av gränsdragningen görs i samband med omförhandling av hyresavtalen. Principen är att den som beställer arbetet eller materialet betalar för det.

Gränsdragningslista, gäller tillsvidare Pdf, 829 kB.

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Alla vardagar klockan 9.00-12.00

Sidan senast uppdaterad:

Gränsdragningslista 2020

Gränsdragningslistan gäller befintliga byggnadsdelar, inredning, utrustning med mera i kommunala verksamhetslokaler ägda och förvaltade av Eksjö Kommunfastigheter AB

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567