Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Radon – villaägare

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Den luktar inte, syns inte och har ingen smak. Det enda sättet att upptäcka gasen är genom att mäta. Att göra en radonmätning är både relativt billigt och enkelt och något som du som är fastighetsägare kan göra själv.

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Då gasen som bildats i sin tur börjar sönderfalla bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva atomer. Vid sönderfallet sänder de ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. När radonhaltig luft andas in kan radondöttrarna fastna i våra luftvägar. Detta är anledningen till att radongas betraktas som en olägenhet för människors hälsa.

Marken är den vanligaste radonkällan, men radon kan också komma från byggnadsmaterial och från dricksvattnet. En viss sorts lättbetong så kallad blåbetong, som användes från 1929 till slutet av 1970-talet, kan ge radonhalter som ligger på en oacceptabelt hög nivå. Medelhalten i svenska bostäder är cirka 100 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter).

På vilket sätt är radon skadligt?

Folkhälsomyndigheten har angivit att radongashalter inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) i inomhusluft. Enligt regeringens miljömål ska radonhalten i skolor och förskolor vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010 och i alla bostäder 2020.

Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto högre är risken. För dem som röker är risken särskilt stor. Man beräknar att cirka 500 personer i Sverige årligen dör i lungcancer orsakad av radon och av dessa är 90 procent rökare. Risken för att få lungcancer av radon är cirka 25 gånger större för en rökare än för en person som aldrig rökt. Man vet också att risken sjunker om man slutar röka.

Gör en radonmätning i ditt hem

På Boverkets webbplats får du veta när du bör göra en radonmätning och under vilken tid på året du ska mäta för att få ett säkert resultat. Du får även veta hur du beställer mätdosor och gör en radonmätning.

Mät radon i ditt hus, Boverket Länk till annan webbplats.

Mer information om radon

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Radon - villaägare, Eksjö kommun

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Den luktar inte, syns inte och har ingen smak. Det enda sättet att upptäcka gasen är genom att mäta. Att göra en radonmätning är både relativt billigt och enkelt och något som du som är fastighetsägare kan göra själv.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.