Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Eksjö – gällande detaljplaner

Detaljplaner som har vunnit laga kraft och gäller i och strax utanför Eksjö tätort.

En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramar för prövning av bygglov. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också mellan markägare.

  1. Öppna översikten (pdf-filen nedan) över gällande detaljplaner i och strax utanför Eksjö tätort.
  2. Leta rätt på området som du är intresserad av och se vilket plannummer det har.
  3. Välj sedan motsvarande nummer som finns under rubrikerna nedan.
  4. OBS! När du har valt aktuell mapp laddas webbsidan om. Välj samma rubrik igen för att komma till detaljplanen.

Detaljplan nummer 2–39

Detaljplan nummer 40–79

Detaljplan nummer 80–119

Detaljplan nummer 120–159

Detaljplan nummer 160–199

Detaljplan nummer 200–

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 76

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Detaljplaner i Eksjö tätort

Detaljplaner som har vunnit laga kraft och gäller i och strax utanför Eksjö tätort.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.