LYSSNA

Förskolan Äventyret

Förskolan finns på I12-området i Eksjö tätort. Förskolan ligger centralt med närhet till både naturområdet Sjöängen, bibliotek, idrottshall och Gamla stan.

På förskolan finns två avdelningar, Upptäckarna med barn 1–2 år och Utforskarna med barn 2–5 år.

Förskolan Äventyret har möjlighet och använder sig av det så kallade moderna klassrummet med tillgång till internet/filmer på storbildsskärm. Varje avdelning har en barn-Ipad. Barnen har inte bara förskolan som sin lärmiljö utan även naturen och närområdet.

Under våren ordnas träffar med alla femåringar på förskolan Eken som en förinskolning inför förskoleklass.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetens­utveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga fem dagar per läsår. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar

Onsdag 24 maj 2023
Måndag 14 augusti 2023
Måndag 25 september 2023
Torsdag 23 november 2023

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt och frånvaro

Förskolan Äventyret

Besök:

Trädgårdsgatan 15, Eksjö
Avdelningen Upptäckarna, entré 15 D
Avdelningen Utforskarna, entré 15 E
Köket, entré 15 E

Post:

575 35 Eksjö

Telefon:

0381-366 91

Rektor
Evelina Roos
Telefon: 0381-367 90
E-post: evelina.roos@eksjo.se 

Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Edlevo. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Edlevo.

Sidan senast uppdaterad:

Förskolan Äventyret i Eksjö

Äventyret är en ny förskola som startade upp i januari 2019. Förskolan finns på I12-området i Eksjö tätort. Förskolan ligger centralt med närhet till både naturområdet Sjöängen, bibliotek, idrottshall och Gamla stan.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Trädgårdsgatan 15

Eksjö

Förskolan Äventyret

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.