Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Lovskola

Lovskola är en möjlighet för dig som inte når kunskapsmålen.

Eksjö kommun har som mål att alla elever som går ut årskurs nio ska vara behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet. Barn- och utbildningssektorn tror att lovskola är ett bra sätt för de elever som inte når kunskapsmålen att få extra tid och hjälp att nå dem.

Varje kommun är skyldig att erbjuda lovskola till:

  • alla elever som gått ut årskurs åtta och riskerar att inte klara målen senast vårterminen i årskurs nio.
  • alla elever som har gått ut årskurs nio och inte har blivit behöriga till gymnasiet.

För dig som elev är det frivilligt att delta. Om du har missat viktiga moment, eller känner att du har svårt att uppnå minst betyget E i matematik, engelska, svenska eller svenska som andraspråk, kan lovskolan vara något för dig. Vid behov av andra teoretiska ämnen görs en individuell bedömning om möjligheten att läsa ämnet under lovskolan.

När du anmäler dig kan du välja ett eller två ämnen och läsa dessa koncentrerat på lovskolan. Undervisningen sker i små grupper vilket gör att din lärare kan lägga mer tid på just dig och anpassa undervisningen efter dina behov.

Praktisk information

Lovskolan är förlagd till nio dagar i början av sommarlovet. Undervisningen pågår under 50 timmar. Lovskolan kostar ingenting. Om du bor utanför Eksjö tätort får du ett busskort så att du kan ta dig till och från skolan. Under skoldagen serveras lunch. Du som slutat årskurs nio och har möjlighet att nå målen för E, testas i slutet av lovskolan. Uppfyller du kunskapskraven för E-nivån ändras slutbetyget.

Vill du veta mer?

Har du eller din familj frågor om lovskolan pratar ni först och främst med din mentor, handledare eller den lärare du har i det ämne du vill läsa på lovskolan.

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal:

Rubrik plusbox

Innehåll plusbox

Rubrik

Innehåll plusbox

Rubrik 2 plusbox

Innehåll plusbox

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Sidan senast uppdaterad:

Lovskola i Eksjö kommun

Lovskola är en möjlighet för dig som inte når kunskapsmålen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.