Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Flyktingmottagning

Eksjö kommuns Arbetsmarknadsenhet, AME, hjälper dig som nyanländ i kontakterna med olika myndigheter. Enheten kan också hjälpa dig med kontakter med kommunala verksamheter i frågor om bland annat bostad, skola och samhälle. AME hjälper också dig som tillhör en förening eller övrig idéburen sektor med integrations­främjande insatser och aktiviteter.

Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan kommuner, regioner och flera olika myndigheter. På Migrationsverkets webbplats finns information om olika myndigheters ansvar för personer med uppehållstillstånd. Länk till annan webbplats.

Besök

Tills vidare sker kontakt med handläggare via telefon eller e-post. Besök sker enbart vid i förväg överenskommet möte. Se kontaktuppgifter nedan.

Flyktingmottagning

Arbetsmarknadsenheten, AME, träffar och utreder nyanlända som söker ekonomiskt bistånd före, under och efter etableringen. AME finns på Kaserngatan 14 i Eksjö.

Mottagningen ger ekonomisk rådgivning och lägger tillsammans med dig som nyanländ och Arbetsförmedlingen upp en plan för egenförsörjning efter aktivitetstiden.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning från Migrationsverket. Dessutom tar kommunen emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen och ensamkommande barn.

Kommunen ansvarar för undervisning i svenska för invandrare, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan.

Lokal överenskommelse för nyanländas etablering

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen har Eksjö kommun gjort en överenskommelse om samverkan kring nyanländas etablering, för att den ska bli så bra som möjligt.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten, AME

Besök:

Kaserngatan 14, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Fax:

0381-166 00


Telefontid:
Handläggaren har telefontid alla vardagar mellan klockan 8.30 till 9.30 samt mellan klockan 13.00 till 14.00.

Sidan senast uppdaterad:

Invandring och integration

Flyktingmottagning i Eksjö kommun

Eksjö kommuns Arbetsmarknadsenhet, AME, hjälper dig som nyanländ i kontakterna med olika myndigheter och andra kommunala verksamheter i frågor som rör bland annat bostad, skola och samhälle.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.