Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en särskild skolform som ger elever med intellektuell funktions­nedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Utbildningen i anpassade grundskolan omfattar ämnen eller ämnesområden, alternativt en kombination av ämnen och ämnesområden. Utbildning inom ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Läs mer på Skolverkets webbplats om läroplan och kursplaner för anpassade grundskolan Länk till annan webbplats.

Mottagande i anpassad grundskola

Det är viktigt att de elever som har rätt till anpassad grundskola får den möjligheten. Därför görs en utredning av eleven innan han eller hon får erbjudande om att börja i anpassad grundskola. Utredningen omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Utredningen måste innehålla samtliga fyra delar. Samråd med dig som förälder sker när utredningen görs.

I Eksjö kommun bedrivs anpassad grundskola i årskurs 1–6 i första hand på Grevhagsskolan i Eksjö. Där finns det personal med särskild kompetens, moderna lokaler, anpassad utrustning och goda möjligheter till integrering med elever i grundskolan, till exempel genom ett speciellt värdklassystem.

Anpassad grundskola i årskurs 7–9 bedrivs på Prästängsskolan i Eksjö. Eleverna i anpassad grundskola på Prästängsskolan tillhör grundskolans klasser. Eleverna följer sina så kallade värdklasser i vissa ämnen och vid gemensamma aktiviteter.

Intyg, studieomdöme och betyg

Efter avslutad anpassad grundskola får eleverna intyg om den utbildning de har gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska gälla elevens möjlighet att fortsätta studera.

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i anpassade grundskolans ämnen.

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Rektor anpassad grundskola
Mats Hagbranth
Telefon: 0381-365 89
E-post: mats.hagbranth@eksjo.se

Fler kontaktuppgifter
Grevhagsskolans grundskola Länk till annan webbplats. (se Kontakt)
Prästängsskolans grundskola Länk till annan webbplats. (se Kontakt)

Sidan senast uppdaterad:

Anpassad grundskola i Eksjö kommun

Anpassad grundskola (tidigare benämnd grundsärskola) är en särskild skolform som ger elever med intellektuell funktions­nedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.