Skolbibliotek

Skolbiblioteken ska fungera som ett stöd i arbetet med att alla elever ska nå målen i läroplanen.

Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Enligt den biblioteksplan som tagits fram för Eksjö kommun ska skolbiblioteken fokusera på:

  • Barn och ungas läsning (läsförståelse och läsglädje).
  • Att ge stöd till undervisningen enligt läroplanen (eleverna ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, tala, skriva och lära).
  • Att bli mer synliga i skolans vardag.
  • Att även digitala medier ska finnas.

Läs mer om biblioteksplanen och biblioteken i Eksjö kommun

Rubrik plusbox

Innehåll plusbox

Rubrik

Innehåll plusbox

Rubrik 2 plusbox

Innehåll plusbox

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Sidan senast uppdaterad:

Skolbibliotek i Eksjö kommun

Skolbiblioteken ska fungera som ett stöd i arbetet med att alla elever ska nå målen i läroplanen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.