Bild: Prästängsskolan i Eksjö, med cyklar och mopeder i förgrunden
LYSSNA

Prästängsskolan

Prästängsskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från årskurs 7–9 och integrerad grundsärskola. På skolan finns det cirka 500 elever.

Eleverna kommer från Eksjö tätort, Hult, Höreda och kringliggande landsbygd. Prästängsskolan ligger på Storegårdsområdet och har närhet till simhall, ishall, idrottshallar och stadsbibliotek.

Information med anledning av coronaviruset, covid-19

Skolan är öppen, men undvik smittspridning

Prästängsskolan är öppen som vanligt och skolplikt gäller. Ökad hänsyn krävs för att minska risken för smittspridning, därför ombeds alla som känner av även lättare förkylningssymptom att inte komma till skolan. Vårdnadshavare bör i första hand kontakta skolan via telefon eller e-post. Frånvaro registreras som tidigare i Tieto Edu-appen.

Eksjö kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19. Läs mer på www.eksjo.se/corona och om förskola och skola https://www.eksjo.se/kommun-och-politik/coronaviruset-covid-19/information-om-forskola-och-skolalänk till annan webbplats

Nya åtgärder för att minska trängsel

Från och med onsdagen den 13 januari 2021 bedrivs undervisningen i spår 3 (7A3,7B3, 8A3,8B3, 9A3 och 9B3) på gymnasieskolan, hus A, i ämnena matematik, svenska, so, engelska, no och handledning. Detta innebär att klasserna finns på Östanåskolan och
ämneslärarna/handledarna tar sig till de olika klassrummen för att undervisa. Eleverna får alltså ett hemklassrum, där de ska ha allt sitt material. Spelverket bidrar med personal i korridorerna och elevcoacherna kommer också att cirkulera där ibland.

På gymnasiet finns B3-klasserna på våning 1 och A3-klasserna på våning 2.
Salsförteckning:

Våning 1
10–7B3
12–8B3
14-9B3
Utöver dessa finns två salar, 13 och 15, för extraundervisningsbehov.

Våning 2
20–7A3
22–8A3
24–9A3
Utöver dessa finns två salar, 21 B och 21 C, för extraundervisningsbehov.

Vi hoppas att dessa åtgärder för att minska trängseln också upplevs som en möjlighet!

Undervisning och arbetsuppgifter

Elever som missat del av undervisningen, på grund av de regler som gäller för att få vistas i skolan, kan och bör arbeta med uppgifterna hemma. Information om undervisning och arbetsuppgifter finns på lärplattformen edWise. Själva uppgifterna når eleverna via Teams, som de har på sin Ipad. Varje ämne har ett Team för undervisning.

Inställda möten

För att personal ska kunna fokusera på grunduppdraget i verksamheten ställs brukarråd, föräldramöten och utvecklingssamtal in tillsvidare. All information finns att läsa på lärplattformen edWise.

Prao

Prao är inte möjligt att genomföra under hösten och kommer att ersättas med olika arbetslivsorienterande moment under läsåret.

Uppdatera kontaktuppgifter

Viktigt att du som vårdnadshavare håller dina kontaktuppgifter uppdaterade via Eksjö självservice - https://sjalvservice.eksjo.se/oversikt länk till annan webbplats

Vid akuta informationsbehov kommer vårdnadshavare att kontaktas via e-post. Skolan kan i sin tur kontaktas via de vanliga kanalerna, se kontaktuppgifter under "Kontakt och frånvaro" längre ner på den här sidan.

Lärplattform – EdWise

Edwise är en lärplattform där elever, vårdnadshavare och personal kan ta del av information och kommunicera med varandra.

EdWise inloggninglänk till annan webbplats

Tidigare har anmälan om frånvaro gjorts i EdWise men från starten av läsåret 2019/2020 ska anmälan om frånvaro i första hand göras i appen TietoEdu. Läs mer under rubriken "Kontakt och frånvaro" nedan.

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt och frånvaro

Prästängsskolan

Besök:

Karhulavägen 1 D, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-364 80

E-post:

prastangsskolan@eksjo.se


Anmälan av sjukfrånvaro

Från starten av läsåret 2019/2020 ska anmälan om frånvaro i första hand göras i appen TietoEdu. Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via app så ringer du expeditionen.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 12 januari 2021

Prästängsskolan, Eksjö

Prästängsskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från årskurs 7-9 och integrerad grundsärskola. På skolan finns det cirka 500 elever.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Karhulavägen 1 D

Eksjö

Prästängsskolan

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.