Bild på Furulundsskolan i Mariannelund
LYSSNA

Furulundsskolan

Furulundsskolan ligger mitt i centrala Mariannelund. Verksamheten har barn från förskoleklass till årskurs 9 och fritidsverksamhet. På skolan finns det cirka 300 elever.

Eleverna i förskoleklass till årskurs 6 bor i Mariannelunds samhälle och där omkring. För årskurs 7–9 kommer eleverna också från Bruzaholm, Ingatorp och Hjältevad med kringliggande landsbygd. På skolan finns även fritidshemmet Pingvinen.

Furulundsskolan är en internationell skola med elever och personal från ett stort antal länder, vilket skapar möjligheter för spännande möten mellan olika kulturer. Skolan är belägen i närhet till skog och natur där de stora ytorna på skolgården ger rika möjligheter till lek, idrott och andra aktiviteter. Personalen och skolan arbetar för att kombinera den lilla skolans fördelar med pedagogiskt utvecklingsarbete. Skolan har moderna lokaler med modern teknik.

Tieto Education appen och lärplattformen EdWise

Tieto Education appen

Tieto Education är skolans huvudsakliga informationskanal till vårdnadshavare. Här hanteras bland annat frånvaroanmälan, nyheter och information. Instruktioner för Tieto Education

Lärplattformen EdWise

EdWise är en lärplattform där elever, vårdnadshavare och personal kan ta del av information och kommunicera med varandra. Sedan den 1 januari 2021 ärr Tieto Education (se ovan) skolans huvudsakliga informationskanal till vårdnadshavare. Skolan kommer främst att publicera viktig information och nyheter i Tieto Education. I vissa fall, där skolan tycker informationen passar bättre i EdWise, kommer en nyhet publiceras i Tieto Education med uppmaning till dig att läsa den nya informationen i EdWise. I EdWise kan man dessutom ta del av bland annat elevers skriftliga omdömen.

Inloggning EdWiselänk till annan webbplats

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt och frånvaro

Furulundsskolan

Besök:

Skolgatan 5, 598 97 Mariannelund

Post:

Furulundsskolan, Box 131, 598 05 Mariannelund

Telefon:

0381-369 00, 369 01

E-post:

furulundsskolan@eksjo.se


Anmälan av sjukfrånvaro

Anmälan om frånvaro ska i första hand göras i appen TietoEdu. Instruktion - anmäla frånvaro i appen Tieto Education

Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du telefon: 0381-369 04

Furulundsskolans expedition

Telefon: 0381-369 00, 369 01

Fritids Pingvinen

Telefon: 0381-369 08

Studie- och yrkesvägledare

Jenny Söderström
Telefon: 0381-364 75
E-post: jenny.soderstrom@eksjo.se

Rektor årskurs 4-9

Ann-Sophie Larsson
Telefon: 0381-369 02
E-post: ann-sophie.larsson@eksjo.se

Rektor F-3 och fritidshem

Anna Sandberg
Telefon: 0381-365 71
E-post: anna.sandberg@eksjo.se

Kontaktuppgifter till skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog finns under Elevhälsa och trygghet

Kontaktuppgifter till skolans kök finns under Skolmat

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Furulundsskolan, Mariannelund

Furulundsskolan ligger mitt i centrala Mariannelund. Verksamheten består av barn från förskoleklass till årskurs 9 och fritidsverksamhet. På skolan finns det cirka 130 elever.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Skolgatan 5

Mariannelund

Furulundsskolan

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.