Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Galaxens förskolor

Galaxen är inte en vanlig förskola, vi är ett förskolehus. På Galaxen finns tre förskolor, alla med sin unika prägel. Förskolorna Apollo, Orion, Jupiter och Månen (omsorg obekväm tid) fyller Galaxen med liv, dag som natt. Tillsammans siktar vi mot stjärnorna, ingenting är omöjligt!

Vår profilering på förskolehuset Galaxen är återbruk. Vi använder oss dels av material som redan har en stark given funktion (kodat material), dels material utan en given funktion (okodat material). Tillsammans skapar materialen medvetenhet om hållbarhet, och utvecklar fantasi hos både barn och personal.

Vi skapar, undersöker och lär tillsammans med barnen, allt i enighet med ett tydligt pedagogiskt förhållningssätt. Arbetssättet är Reggio Emilia-inspirerat och grundar sig i tron på barnets möjligheter och övertygelsen om att alla barn föds med en inneboende drivkraft. Läs mer under rubriken Arbetssätt nedan.

Med hjälp av lärmiljön som ”en tredje pedagog” och genom att arbeta projektinriktat skapar vi meningsfulla mötesplatser där alla kan mötas. Lärmiljöerna är ständigt i förändring utifrån barnens intressen och ska vara inbjudande och utmanande för barnen. I vår närmiljö finns till exempel ishall och skog.

Förskolan Apollo

Förskolan Apollo har av tre avdelningar. Avdelningarna Solen och Satelliten för barn i åldern 1–3 år och avdelningen Stjärnan för barn i åldern 4–5 år. På Apollos torg, en mötesplats för alla avdelningar, finns ett rymdgym där barnen bland annat kan klättra mot stjärnorna och ett bibliotek.

Ingången till Apollo är från Prästängsvägen. Parkeringsficka för hämtning och lämning finns längs Prästängsvägen.

Kontaktuppgifter till Apollos avdelningar, se avsnittet "Kontakt och frånvaro" nedan.

Förskolan Orion

Förskolan Orion har av tre avdelningar. Avdelningarna Nova och Luna för barn i åldern 1–3 år och avdelningen Stella för barn i åldern 4–5 år. På Orions torg, en mötesplats för alla avdelningar, finns en ateljé, en scen, en spegelkubb och en rymdfärja.

Ingången till Apollo är från Karhulavägen. Parkering sker vid Olsbergs Arena.

Kontaktuppgifter till Orions avdelningar, se avsnittet "Kontakt och frånvaro" nedan.

Förskolan Jupiter

Förskolan Jupiter har av tre avdelningar. Avdelningarna Venus och Neptunus för barn i åldern 1–3 år och avdelningen Saturnus för barn i åldern 4–5 år. På Jupiters torg är en mötesplats för alla avdelningar.

Ingången till Jupiter är från Prästängsvägen. Parkeringsficka för hämtning och lämning finns längs Prästängsvägen.

Kontaktuppgifter till Jupiters avdelningar, se avsnittet "Kontakt och frånvaro" nedan.

Nattis – Månen

I förskolehuset Galaxen finns Månen som är en dygnet-runt-öppen verksamhet, så kallat "nattis", för familjer som har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger. Månen erbjuder en trygg och hemlik miljö för både förskolebarn i åldern 1–5 år och skolelever i åldern 6–13 år.

Läs mer om nattis - Månen

Arbetssätt

Vårt arbetssätt har sin grund I Reggio Emilia-filosofin som är ett pedagogiskt förhållningssätt. Det bygger på tron på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikheter, solidaritet och samarbete. Vi tror på det kompetenta barnet som vill, kan och duger.

Filosofin står i ständig förnyelse och utvecklas i takt med barnens behov som utgångspunkt och med det moderna samhällets snabba förändring. Den vuxne är medforskande och söker kunskap tillsammans med barnen.

Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan vi skapa förutsättningar för barnen i deras lust och nyfikenhet samt driva arbetet framåt.

Genom att skapa en miljö som är inspirerande, självinstruerande och tillgänglig ska barnet kunna påverka sin egen vardag och på så sätt få inflytande över sin dag på förskolan.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetens­utveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga fem dagar per läsår. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på en annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen.

Alla förskolor i kommunen har samma stängningsdagar.

Stängningsdagar

Onsdag 20 mars, 2024
Tisdag 21 maj, 2024
Måndag 12 augusti, 2024
Tisdag 17 september, 2024
Onsdag 20 november, 2024

Torsdag 13 mars, 2025
Tisdag 20 maj, 2025

Barn- och utbildningssektorn ska informera om stängning senast två månader i förväg.

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt och frånvaro

Förskolehuset Galaxen

Besök:

Karhulavägen 1C

Post:

575 31 Eksjö

Telefon:

0381-360 00


Förskolan Apollos avdelningar
Solen, telefon 072-552 23 52
Stjärnan, telefon 072-248 01 45
Satelliten, telefon 072-246 17 61

Förskolan Orions avdelningar
Luna, telefon 070-542 54 93
Stella, telefon 070-003 80 46
Nova, telefon 073-086 16 57

Förskolan Jupiters avdelningar
Venus, telefon 072-524 40 69
Neptunus, telefon 072-518 78 31
Saturnus, telefon 072-524 99 80

Nattis Månen
Telefon: 0381-361 26
Sms: 073-086 20 98

Rektor
Rektor: Tobias Lingh
Telefon: 0381-368 39
E-post: tobias.lingh@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog i förskolan finns under Elevhälsa och trygghet.

Kontaktuppgifter till förskolans kök finns under Maten i förskolan.

Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Edlevo. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Edlevo.

Sidan senast uppdaterad:

Förskolehuset Galaxen, Eksjö

Förskolehuset Galaxen består av tre förskolor; Apollo, Orion och Jupiter, samt nattisverksamheten Månen.


Karhulavägen 1C, Eksjö

575 80 Eksjö

Förskolehuset Galaxen

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.