LYSSNA

Hunsnässkolan

Hunsnässkolan ligger i Eksjö tätort. Hunsnässkolan arbetar med särskild undervisningsgrupp, tidigare kallat resursskola.

På Hunsnässkolan finns särskild undervisningsgrupp med elever från alla grundskolor i Eksjö kommun. Skolan har hög personaltäthet och kan därför erbjuda alla elever individanpassad undervisning i liten grupp.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt

Hunsnässkolan

Besök:

Prästängsvägen 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-423 20


Sidan senast uppdaterad:

Hunsnässkolan, Eksjö

Hunsnässkolan ligger i Eksjö tätort. Hunsnässkolan arbetar med särskild undervisningsgrupp, tidigare kallat resursskola.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Prästängsvägen 4

Eksjö

Hunsnässkolan

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.