Jordgubbsbackens förskola, mars 2023
LYSSNA

Förskolan Jordgubbsbacken

Hösten 2021 påbörjades byggnationen av en ny förskola, Jordgubbs­backen, söder om Kvarnarp i Eksjö. Förskolan öppnar den 7 augusti 2023. Introduktion av nyplacerade barn börjar den 15 augusti.

Förskolan kommer att ha sex avdelningar, med plats för 100 barn, samt ett tillagningskök.

Kvarnarps förskola ska flytta sin verksamhet till den nya förskolan. Området kallas för Trädgårdsstaden.

Förskolan Jordgubbsbacken, invändigt september 2022.

Följ byggnationen av förskolan Jordgubbsbacken på Eksjö Kommun­fastigheters webbplats. 

Foto: Förskolan Jordgubbsbacken, september 2022. Foto: Mikael Fritzon

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetens­utveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga fem dagar per läsår. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar

Onsdag 24 maj 2023
Måndag 14 augusti 2023
Måndag 25 september 2023
Torsdag 23 november 2023

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt

Förskolan Jordgubbsbacken

Besök:

Örtagårdsgatan 1, Eksjö

Post:

Förskolan Jordgubbsbacken, Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

Rektor
Mia Hagström
Telefon: 0381-366 56 
E-post: mia.hagstrom@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Förskolan Jordgubbsbacken, Eksjö

Hösten 2021 påbörjades byggnationen av en ny förskola, Jordgubbsbacken, söder om Kvarnarp i Eksjö. Förskolan öppnar den 8 augusti 2023. Introduktion av nyplacerade barn börjar den 15 augusti.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

long: 57.647648 Lat: 14.980239

Jordgubbsbacken

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.