Bild på förskolan Baronen i Eksjö
LYSSNA

Baronen

Förskolan Baronen ligger i området Grevhagen i Eksjö tätort. Förskolan ligger i ett lugnt område med närhet till inspirerande naturmiljöer.

Baronen organiserar verksamheten i två avdelningar under förmiddagen. En avdelning för barn i åldern 1–3 år och en avdelning för barn i åldern 4–5 år. All övrig tid är förskolan tillsammans som en hel avdelning.

På Baronen utvecklas gården för att få in mer växt- och djurliv samt ett ökat UV-skydd.

Inriktningen på Baronen är att barnen ska utveckla självkänsla och tillit till sig själva och att de ska få känna delaktighet och inflytande i verksamheten. Att barn lär sig genom lek och att tiden på
förskolan ska vara fylld av glädje, nyfikenhet och lärande. Verksamheten planeras utifrån barnen och gällande styrdokument.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2019/2020
Fredag 6 september 2019
Måndag 18 november 2019
Fredag 7 februari 2020
Måndag 1 juni 2020

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt

Förskolan Baronen

Besök:

Västra Ringvägen 10, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-367 66

E-post:

baronensforskola@eksjo.se


Avdelningar
Hoppetossa, telefon 0381-367 67
Kling och Klang, telefon 0381-367 66

Rektor
Susanne Lindström
Telefon: 0381-423 72
E-post: susanne.lindstrom@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog i förskolan finns under Elevhälsa och trygghet.

Kontaktuppgifter till förskolans kök finns under Maten i förskolan.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 5 november 2019

Förskolan Baronen, Eksjö

Förskolan Baronen ligger i området Grevhagen i Eksjö tätort. Förskolan ligger i ett lugnt område med närhet till inspirerande naturmiljöer.


Västra Ringvägen 10, Eksjö

575 80 Eksjö

Förskolan Baronen

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.