Välkommen till Eksjö kommun

Bild på förskolan Baronen i Eksjö
LYSSNA

Förskolan Baronen

Baronen är en liten förskola som har två avdelningar. Dessa är Hoppetossa för barn i åldern ett till tre år och Kling och Klang för barn i åldern tre till fem år. Förskolan Baronen stänger sin verksamhet den 5 juli 2024.

Förskolan har deltagit, i samverkan med forskare från Jönköpings Universitet, i projektet mångfunktionell utomhusmiljö. Genom projektet har vi fått nya kunskaper och erfarenheter om hur man bygger upp en bra och hälsofrämjande utomhusmiljö för barnen. På förskolan Baronen har gården utvecklats för att få in mer växt- och djurliv samt ett ökat UV-skydd. Målet är en grönare gård som utmanar till spännande lek, rörelse och återhämtning.

Inriktningen på förskolan Baronen är att barnen ska utveckla självkänsla och tillit till sig själva och att de ska få känna delaktighet och inflytande i verksamheten. Att barn lär sig genom lek och att tiden på förskolan ska vara fylld av glädje, nyfikenhet och lärande. Verksamheten planeras utifrån barnen och gällande styrdokument.

Arbetssätt

Vårt mål är att barnen ska utveckla självkänsla och känna att de duger. Att de ska känna delaktighet och inflytande i utformning av verksamheten. Barnen lär via leken och tiden på förskolan ska vara fylld av glädje, nyfikenhet och lärande.

Vi arbetar ofta i projektinriktat arbetssätt där vi fördjupar oss i olika områden utefter barnens intressen och behov. Inom projektet väver vi in språk, matematik, normer och värden, drama, skapande med mera. Vi låter projektet genomsyra vardagen och ändrar om i de olika rummen allteftersom projektet fortskrider. Genom att ändra om i rummen väcks barnens nyfikenhet och de utmanas till nya lekar där nya kunskaper kan utvecklas.

Vi stödjer, berömmer och uppmuntrar barnen till att göra egna val, hjälper barnen att sätta ord på sina känslor och är lyhörda för barnen och deras behov. Vi utforskar tillsammans med barnen och sätter ord på deras upplevelser och upptäckter.

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetens­utveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga fem dagar per läsår. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar

Onsdag 20 mars 2024
Tisdag 21 maj 2024
Måndag 12 augusti 2024
Tisdag 17 september 2024
Onsdag 20 november 2024

Torsdag 13 mars 2025
Tisdag 20 maj 2025

Kontakt och frånvaro

Förskolan Baronen

Besök:

Västra Ringvägen 10, Eksjö

Post:

575 39 Eksjö

Telefon:

0381-367 66

Avdelningar
Hoppetossa, telefon 0381-367 66
Kling och Klang, telefon 0381-367 67

Rektor
Susanne Lindström
Telefon: 0381-423 72
E-post: susanne.lindstrom@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog i förskolan finns under Elevhälsa och trygghet.

Kontaktuppgifter till förskolans kök finns under Maten i förskolan.

Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Edlevo. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Edlevo

Sidan senast uppdaterad:

Förskolan Baronen, Eksjö

Baronen är en liten förskola som har två avdelningar. Dessa är Hoppetossa för barn i åldern ett till tre år och Kling och Klang för barn i åldern tre till fem år.


Västra Ringvägen 10, Eksjö

575 80 Eksjö

Förskolan Baronen

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.