Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Ansökan, avgifter och schema

Du kan när som helst ansöka om plats för ditt barn i förskola och familjedaghem. Du ställs i kö tidigast sex månader innan du önskar placering för ditt barn. Platsen är avgiftspliktig och taxan är densamma för alla.

Ansök om plats i förskola eller familjedaghem

Ansök om plats – sommaromsorg

Under vissa veckor under sommaren samordnas verksamheterna inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. De som har behov av plats hänvisas under dessa veckor till den förskola eller det fritidshem som har öppet.

Läs mer om sommaromsorg och hur du ansöker om en plats

Avgifter för förskola och familjedaghem

Lämna inkomstuppgifter

Inkomstjämförelse

Avgift vid växelvis boende

Utebliven betalning av avgift

Schemaändring

Plats i förskoleverksamhet och fritidshem erbjuds bara under den tid du då som förälder arbetar eller studerar, plus tid för lämning och hämtning. På schemat ska barnets omsorgstid anges. Schemaändring ska lämnas in så snart en ändring av arbetstiden är känd, dock senast en vecka före det ska börja gälla.

Uppgifterna på schemat ska endast avse "normala" arbetsveckor. Schemaändring med kort varsel kan förskolan tillmötesgå om det inte påverkar förskolans öppettider och/eller bemanning. Tillfälliga schemaändringar ska bara meddelas respektive förskola. Tillfälliga schemaändringar är till exempel:

  • kompledighet eller motsvarande
  • helger
  • ledigheter vid första maj och Kristi Himmelfärdsdag
  • lov; till exempel sport-, påsk-, sommar-, höst-, och jullov
  • semester
  • tillfälligt övertidsarbete

Meddela schemaändring i en app i första hand

Via app
Ändringar/registrering av schemat görs i första hand i appen ”Edlevo. I appen får du notiser när schemat behöver förnyas. Appen finns för alla vanliga smartphones och laddas hem via telefonens app-butik. Den kostar inget.

Om appen Edlevo- inloggning med mera

Instruktioner schema inom förskola, familjedaghem och fritidshem i appen Edlevo

Uppsägning av plats i förskola eller familjedaghem

Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinjerna för platser inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2023-06-01. Börjar gälla från och med 2023-08-01.

Riktlinjer – Villkor för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Kontakt och telefontider

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Sidan senast uppdaterad:

Ansökan, avgifter och schema för förskola och familjedaghem i Eksjö kommun

Du kan ansöka om plats för ditt barn i förskola och familjedaghem tidigast sex månader innan du önskar placering för ditt barn. Platsen är avgiftspliktig och taxan är densamma för alla.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.